Sobre mi

El meu nom complet és Guillem Pursals i Jaime. Sóc politòleg per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Màster Universitari en Seguretat per la UNED i Director de Seguretat per la UDIMA. Com a politòleg el meu camp d’estudi és la Teoria de l’Estat, o la forma que tenen els individus d’organitzar-se en Estats, i com a Màster en Seguretat el meu camp d’estudi són les relacions internacionals en el camp de la Defensa, i combinant totes tres formacions, les polítiques de seguretat públiques.

Com a conseqüència que ens dirigim cap a un món multipolar, on moltes potències exerciran els seus monopolis de la força i s’erigiran com a forces regionals, deixant enrere la política d’una sola potència mundial, em centro a estudiar diversos països com Rússia, la República Popular de la Xina, Israel, Japó o les dues Corees, com també actors regionals com Aràbia Saudita, Pakistan, Síria o Cuba.

Com a politòleg i màster en seguretat sempre tinc presents figures com Schmitt, Kissinger, Zhou Enlai, Nasser, Begin, Andreotti, Gromyko, Churchill, Mannherheim, Ataturk, Brzezinski, Park Chung-hee, el rei Faisal o Egon Bahr, per desxifrar els nous horitzons de les Relacions Internacionals en l’àmbit de la seguretat i la Defensa. És un àmbit on es demostra que aquella teoria xinesa sobre els temps, que no són lineals sinó en espiral, és certa.