Benvinguts/Bienvenidos

Després de moltes cròniques i escrits, crec que és el moment de concentrar-ho tot en un sol lloc per tal que sigui més fàcil de seguir el que escric, com també d’ordenar cadascun dels nous textos que faig. Sent aquesta la raó de ser d’aquest lloc. Aquí trobareu les meves cròniques escrites a Wallstreet.cat i la Revista l’Endavant sobre diferents països, com poden ser Síria, Israel, Estat del Vaticà, alguns de la Unió Europea i fins i tot, d’altres continents com Àsia o Amèrica.

Fa molt de temps que crec que gràcies a l’escriptura es transmet coneixement i es deixa constància dels temps que vivim, i potser per això vaig decidir escriure columnes en un diari digital i en altres llocs. Es troben davant de tots els meus articles, publicacions, comentaris i reflexions, que sumen més de dos centenars de pàgines. Així que si un dia tenen temps lliure, poden començar pel final i anar llegint fins a arribar avui dia.

Después de muchas crónicas y escritos, creo que es el momento de concentrar todo en un solo lugar para que sea más fácil de seguir lo que escribo, así como de ordenar cada uno de los nuevos textos que hago. Siendo esta la razón de ser de este lugar. Aquí encontrará mis crónicas publicadas en Wallstreet.cat i la Revista l’Endevant sobre diferentes países, como pueden ser Siria, Israel, Estado del Vaticano, algunos de la Unión Europea e incluso, de otros continentes como Asia o América.

Hace mucho tiempo que creo que gracias a la escritura se transmite conocimiento y se deja constancia de los tiempos que vivimos, y quizá por eso decidí escribir columnas en un diario digital y en otros lugares. Se encuentran ante todos mis artículos, publicaciones, comentarios y reflexiones, que suman más de dos centenares de páginas. Así que si un día tienen tiempo libre, pueden empezar por el final e ir leyendo hasta llegar a día de hoy.

Siguin benvinguts/Sean bienvenidos,

Guillem Pursals i Jaime