Benvinguts

Sóc en Guillem Pursals i Jaime, politòleg per la Universitat Pompeu Fabra, Director de Seguretat pel campus CISDE-UDIMA i Màster en Seguretat per la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Aquí podreu trobar les meves reflexions sobre Teoria de l’Estat, Republicanisme clàssic, Constitucionalisme, reflexions sobre la situació política actual, com també sobre el meu camp d’estudi principal, anàlisi de les polítiques sobre Ordre Públic. Crec que és important, en aquest moment on es posen en dubte tantes coses que fins ara semblaven inqüestionables, reflexionar-hi al respecte per tal de fer front a les noves amenaces, amb les noves eines de les quals disposem.

Sigueu benvinguts al meu petit espai en aquesta gran xarxa.