La Fronda dels Barons

De la mateixa manera que passava a França amb les frondes, les revoltes aristocràtiques i nobiliàries que van sacsejar el país des de la mort de Lluís XIII fins a la majoria d’edat de Lluís XIV, actualment els barons dels principals partits d’Espanya estan en guerra oberta fins al novus ordo que sorgirà de les pròximes eleccions generals.

Uns barons que vetllen pel correcte funcionament del partit, i que en cap cas estan en contra de qui lidera cadascun dels projectes, sinó en la forma en com es fa aquesta, són els protagonistes d’un dels moments més importants de la política espanyola actual. La irrupció de noves formes polítiques, amb plantejaments reformistes del marc constitucional fins a punts als que no estàvem acostumats, a favor d’una revolució centralitzadora i jacobina, hi ha generat en si mateix una contra-revolució girondina, de la perifèria, per tal de mantenir els seus privilegis actuals. Aquesta última dirigida per aquestes figures que abans he anomenat, els barons, que, recordem, són els representants polítics del Secretari General o del President del partit de torn. Aquests, per tal de mantenir-se en el poder i no ser canviats o perdre el seu estatus polític, es troben amb la necessitat d’aixecar el dit, inclòs quan públicament es demana la més ferma unitat i el més fort compromís.

Alguns barons socialistes demanaven mesures en pro de la unitat i la igualtat, en pro del centralisme i acabar amb la presa de decisions descentralitzada per reduir les asimetries polítiques que té Espanya, que es veien com privilegis. I ara que aquesta onada jacobina i centralitzadora uniformadora que ells mateixos han instigat veuen que els hi va a la contra, s’han unit a aquells que des del principi van apostar per deixar-ho sempre tot tal com està, sense canvis. Ara es comença a entendre que els anomenats privilegis territorials, dels quals gaudeixen algunes comunitats autònomes, no són altre cosa que pactes per mantenir l’estabilitat política, i que en qualsevol moment es poden trencar si aquests es malmeten. A Espanya, com a França, quan no hi ha hagut algú que la dirigís de manera consolidada, es comencen a posar-se en dubte les lleis i els fets que realment la sustenten, encara que finalment no es faci res.

Vulguem o no, l’actual període de Sánchez a Moncloa no deixa de ser una regència, que fins que no aconsegueixi la legitimació d’unes eleccions generals, serà com si no tingues  capacitat per governar. I mentre duri aquesta regència, seguirà la Fronda dels Barons, tan socialistes, que dibuixa cadascun el seu projecte de partit fins que sorgeixi el projecte que mani el Secretari General; com de populars, que esperen l’estabilitat d’unes eleccions per planejar el seu projecte de país, al marge de vaivens autonòmics que poden quedar en res. Quan es parla d’Estat, es parla de visions concretes, i el que passa a una part, no té per què extrapolar-se a tot el territori, un fet que alguna de les forces que ha signat els acords de San Telmo hauria de recordar. A més, les polítiques de govern que puguin fer poden tenir un desgast sobre el partit que les faci, per tant una política andalusa mal feta, pot comportar ser un problema a un altre punt de l’Estat. Qui menys faci serà qui tindrà menys desgast per encarar la cursa electoral, encara que qui menys es mogui serà qui menys opcions haurà de guanyar-la.

Les eleccions locals i les europees no seran un sondeig del qual es pugui passar de cara a les generals perquè les preferències del votant són diferents, però si que seran un termòmetre en l’àmbit comunicatiu, organitzatiu i orgànic dels partits. Seran també una prova de foc pels barons dels partits, que després de seguir en la Fronda, seran qui decidiran els candidats als principals punts de les províncies o diputacions que tenen sota el seu mantell, i depenent del que defensin els candidats veurem el que defensen els barons. Eleccions locals, eleccions europees, després eleccions generals, alguna altra comunitat autònoma depenent com vagin les locals o les generals i decideixi convocar eleccions…I com diu un dels versos de l’obertura del segon acte d’Eugene Onegin, “Alegria! Que no falti!”. De la mateixa forma que les Frondes franceses, la capital també viurà els successos territorials de primera mà, i no quedarà apartada dels efectes de la Fronda dels Barons, al ser sempre el trencaones de qualsevol moviment polític del seu voltant.

Veurem doncs, si aquesta Fronda aconsegueix marcar l’agenda dels pròxims anys, desmuntant el qüestionament que és necessari major centralisme i major control estatal sobre certs assumptes, quan senzillament el que cal és respectar la llei i els marcs establerts, que no deixa de ser el pacte que ha sorgit de la voluntat dels ciutadans de conviure els uns amb els altres. I si pretenen les forces polítiques reformar-lo de tal com està, que ho presentin als ciutadans i ho refrendin a les urnes.

Imatge: Yves Remedios – Flickr

Lo político, el nuevo cosmos

Partiendo de la hipótesis central de Carl Schmitt en su obra “El concepto de lo político”, donde lo político es todo aquello vinculado a la política, la sociedad y la economía, es decir todo, el plano en el cual se sitúan los actores políticos es total, y por lo tanto, infinito.  Así pues, hay que imaginar lo político como una red de límites infinitos. En ella se encuentran los citados actores que interactúan en la misma como esferas simétricas, cuya masa varía según distintas variables, que a su vez distorsionan la red. La aparición de esas distintas esferas simétricas aunque con distintos tamaños desplazándose a su vez en el tiempo, pues este sigue transcurriendo, genera variaciones en la red debidas a distintas leyes físicas, que podrían aplicarse así mismo en el campo de la teoría política.

La red representa lo político, y en un estado primigenio ésta no tenía ninguna deformación porque no había actores políticos. A medida que el tiempo ha ido pasando, con la constitución de las primeras sociedades, lo político surgió, y así los actores políticos empezaron a deformar la red, siendo uno sólo como era el Estado o varios cuando surgieron los partidos políticos. La representación física de estos como una esfera simétrica es debido a las leyes físicas a ella aplicables.  Puesto que en los partidos políticos y en los actores, se pueden extrapolar dichas leyes.

La masa de las esferas simétricas, que representa a los actores políticos, vendrá determinada por las variables de poder que ejerce y su organización interna. Un actor que es capaz de ejercer su influencia sobre otro para que cambie tendrá mayor o menor poder al respecto si es capaz o no de ejercerlo. Y la organización interna respecto a la toma de decisiones, como actividad generada, implicará energía desprendida, y cuestiones que variarán según la naturaleza del mismo. Conforme mayor organización y mayor poder, más grande será la masa de la esfera y por lo tanto mayor deformidad causará en lo político. Sin olvidar que partimos de la hipótesis en la que todos los actores del plano cumplen con el mismo contexto social y temporal, por lo que habrá una variable fija, el contexto.

Así pues, situando los actores sobre el plano político, se puede analizar cómo unas deforman más la red que otras. Los ciudadanos, los medios de comunicación, los partidos políticos, el Estado, los sindicatos, cualquier tipo de actor político están representados por una esfera simétrica y deforman el espacio en el que están. Y como tienen masa, tienen una gravedad propia que genera un movimiento entre ellos mientras transcurre el tiempo. Está en su naturaleza intrínseca  interactuar entre sí, pues al tener masa, se atraen con una fuerza proporcional a las mismas. Por lo tanto, una esfera que represente a un partido político atraerá a una esfera que representa un votante. Partiendo que la distancia en este caso se podría referir a puntos en común.

No se trataría pues, como se ha dicho en muchos casos, que a mayor sincronía entre un partido y un votante significará su vínculo o su atracción, sino también el tamaño del partido será importante. Y a su vez habrá más atracción entre los mismos. Además, la deformación provocada generará que el más pequeño también cambie su trayectoria al verse influenciado por esta. Los actores en sí se desplazarían en línea recta por el tiempo pero esta trayectoria realmente se ve deformada por los otros actores. Expuesto el contexto o base, la continuación sobre cómo se relacionan entre sí estos actores es importante.

La interrelación de los actores es permanente aunque con mayor o menor influencia, y su desplazamiento a través del tiempo variará según los actores que tenga a su alrededor, como consecuencia de la masa que tengan, pues esta distorsionará su recorrido temporal. El movimiento a través del tiempo provocará que actores políticos más pequeños, también en movimiento, acaben orbitando alrededor de otro más grande, pues su masa no se mantiene uniforme, pues puede ganar masa al incorporar nuevos actores o bien generando un campo gravitacional o de atracción propio como consecuencia de su propia masa de origen. Como también puede dejar de orbitar al perder masa al perder energía como consecuencia no de tener una mayor interacción con otros actores. Recordemos que todo cuerpo tiene una entropía y un actor político también la tiene.

Como más tiempo pase, si el actor político no tiene ningún input que le alimente, a la larga se extinguirá, ocupando cada vez menos masa y distorsionando menos el espacio de lo político. Como más irrelevante sea, menos atraerá a otros actores, hasta desaparecer de lo político y evolucionando en otra dimensión pero ya sin influencia en esta. Así pues, un actor que vaya perdiendo energía pero la vaya recuperando sumándose con otros actores menores a él, tanto podrá mantenerse como crecer, aunque al crecer, distorsionará más el espacio de lo político y atraerá más actores hacia el mismo.

Es fundamental la variable espacio-tiempo porque sin ella los actores políticos no interactuarían entre sí, ni tampoco podrían hacer nada porque sin tiempo no hay movimiento ni interacción.

El actor político realmente no tiene en su naturaleza ocupar la totalidad de lo político, sino representar un espacio. Este espacio a través de la retórica describirá su movimiento, sus intereses, pero el desplazamiento de este siempre se verá influenciado por los otros actores. Aun así, aunque el espacio de lo político es total, la cantidad de masa total es finita, pues dependerá de cada contexto y de los límites del institucionalismo político de cada momento.

Como más institucionalismo, más organismos, o más actores haya, no implica que la capacidad de crecer no pueda ser menor que la que se podría lograr en un contexto o espacio donde haya una única institución, un organismo o un único elemento político. Y aunque las variables y el espacio para desplazarse sean infinitas, el tamaño del actor en sí mismo no lo es.

Imagen: Cenotafio de Newton, Étienne-Louis Boullée.

Pakistán, una potencia a tener en cuenta

En 1966 los gobiernos de la República Islámica de Pakistán y de la República Popular China inauguraban las obras de la autopista de Karakoram, que acabaría comunicando ambos países en 1986. Esta vía rápidamente se convirtió en un eje comercial entre los dos actores, pues era la única forma de comunicarlos de forma rápida y accesible todo el año, no como ocurría hasta entonces al bloquearse los pasos de montaña en invierno. Además Esto permitió que Islamabad conectase de forma casi directa con uno de los centros económicos de China, y al rodear la línea de control del Kashmir, también fue utilizada activamente como nexo militar durante las diferentes guerras entre Pakistán y China contra la India por el control de la región.

Cincuenta años más tarde de la inauguración de la autopista de Karakoram, el Corredor Económico China-Pakistán o CPEC, se convirtió en realidad, comunicando China con Gwadar, ciudad costera pakistaní en la que China está construyendo un puerto de aguas profundas, para utilizarlo como base civil y militar. El proyecto en consecuencia no solamente consiste en una infraestructura viaria que comunica dos puntos, Gwadar con China, sino que se trata de un proyecto de país que conlleva infraestructuras energéticas, viarias e incluso militares.

Estas infraestructuras energéticas vinculadas al CPEC son: centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, centros de energía solar y campos eólicos. Las centrales hidroeléctricas son dos, ambas en construcción, la primera es el proyecto de la central de Suki Kinari, cercana a Abbottabad, y la segunda es la central de Karot, cercana a Islamabad. Su producción será de 870 MW la de Suki Kinari, y de 720 MW la de Karot, siendo ambas financiadas por China. Las centrales térmicas basadas en el carbón como combustible, y que producen cada una de ellas 1.320 MW, son las de Sahiwal, Muzaffargarh, Rahim, Thar, Gwadar y Port Qasim. Esta última está promovida con fondos qataríes, a diferencia del resto que son de capitales pakistaníes y chinos. Seguidamente la central solar de Bahawalpur, de capital pakistaní. Y Por último, los tres parques eólicos están situados en las proximidades de Hyderabad y Karachi.

El proyecto de gaseoducto Nawabshah-Gwadar comunicará el interior de Pakistán con el puerto de Gwadar. La transversalidad territorial en la proyección de la infraestructura energética crea la red necesaria para desarrollar el país más allá de las principales ciudades, y dotando a la república islámica de los medios que le son necesarios para hacer frente a los nuevos horizontes. El desarrollo energético promueve a su vez nuevos centros económicos, que estarán vinculados a nuevas vías de comunicación que ahora revisaremos.

Según los proyectos del CPEC, se construirán cuatro arterias que comunicarán el país de norte a sur, siendo una de ellas la que comunicará Kashgar, ciudad china de especial interés comercial, con Islamabad, capital de Pakistán. Desde allí saldrán las tres vías restantes que comunicarán Islamabad con Gwadar por el centro del país, otra que pasará por Peshawar – Quetta – Gwadar, y la última cercana a la India, que comunicará Islamabad, Faisalabad, Hyderabad y Karachi. Así se conectará la China con la costa, y al mismo tiempo articularán un tejido viario en todo el país, incluyendo zonas como la de la región del Beluchistán o las más montañosas. Es importante recordar que la ruta entre Islamabad y Kashgar, de la misma forma que la autopista de Karakoram, cruza la cordillera del Karakoram, en la que se encuentra el paso de Khunjerab a 4.693 metros de altura, que es el más alto del mundo pavimentado. Gran parte de este proyecto viario está actualmente en desarrollo, al igual que el corredor ferroviario entre Peshawar – Islamabad – Karachi, y el tramo de Havelian a la ciudad china de Kashi. Havelian es muy importante como nudo de comunicaciones puesto que se trata de un puerto de carga de mercancías muy cercano a Islamabad, por lo que ya en sí mismo, constituye una ciudad estratégica para el proyecto.

Un detalle de la envergadura del proyecto del CPEC lo encontramos en las comunicaciones telemáticas, pues existe la voluntad de comunicar China y Pakistán con fibra óptica, desde Khunjrab a Rawalpindi, un proyecto de 820 km que incluye cruzar el Karakoram y el Himalaya con fibra óptica. Y Según informa el gobierno de Pakistán, se espera que esté terminado en diciembre de este año. Sin olvidar destacar además que el proyecto piloto de emisión digital terrestre multimedia entre China y Pakistán fue un éxito.

En la ciudad costera de Gwadar, provincia del Beluchistán, se están llevando a cabo doce proyectos vinculados al CPEC, entre los que destacan: la nueva autopista que comunicará el puerto de forma óptima, puesto que actualmente el tráfico de la ciudad se ve afectado por la gran cantidad de camiones que entran y salen de las infraestructuras portuarias; un nuevo aeropuerto internacional en Gwadar (NGIA), en el que podrán aterrizar ATR 72, Airbus A-300, Boeing B-737 i B-747, para las rutas nacionales e internacionales. También se contempla la construcción de canales de atraque, así como el desarrollo de una amplia Zona Franca que terminará la primera fase de construcción a finales de este año. Además de afectar a infraestructuras nacionales, el proyecto también afecta las infraestructuras locales. La construcción de plantas de tratamiento de agua dulce, suministro y distribución de agua, la creación del Instituto Técnico y Vocacional de Gwadar, el desarrollo de la universidad de la ciudad o la construcción del Hospital de la Amistad Pakistán-China, son proyectos en proceso de desarrollo y construcción. Por último también destacar el desarrollo de la industria de la pesca así como la construcción de diferentes fundiciones de acero y petroquímicas en Gwadar.

La vertebración del Pakistán le aporta aquello que le pueda faltar, y lo sitúa en 2018 como un país a tener en cuenta, puesto que gran parte de los proyectos del CPEC ya habrán concluido. Este hecho dibuja un nuevo y complejo escenario en las relaciones internacionales, puesto que entre la caballerosidad bélica de Pakistán y la India en sus reivindicaciones sobre el Kashmir, aparecería un tercer actor, China, aunque ya presente desde hace décadas en el tablero también mantiene un pulso económico y político en la región. No se debe interpretar en modo alguno que Pakistán se convierte en apoyo de China puesto que se trata de una alianza de igual a igual, donde ambas potencias se benefician mutuamente. La consolidación de un eje Pakistán – China, junto con la existencia de la alianza entre Estados Unidos y la India, hace que el CPEC no solamente se entienda como una vía económica, sino también política, pues China puede sacar partido estratégico de Gwadar, al consolidarse en su puerto una parte militar, evidenciando que ya no le es necesario rodear la India ni pasar por el estrecho de Malaca si el conflicto del Mar de la China se agrava, puesto que ya tendrá una vía directa desde Kashgar a Gwadar.

Así pues, Pakistán es sin duda un actor a tener en cuenta para aquellos países que deseen aproximarse a China, como también para aquellos que deseen invertir en un mercado en crecimiento. Aunque las ideas preconcebidas sobre el país pueden dibujar una imagen distorsionada del mismo, destacar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Pakistán, como también sus servicios de Inteligencia, el ISI (Inter-Services Intelligence), colaboran de igual a igual con los servicios de Inteligencia de España, Estados Unidos o Reino Unido. Pakistán está en buenas manos como diríamos coloquialmente, abriéndose una ventana de oportunidades en el campo de la seguridad también, pues el conflicto contra milicias yihadistas en zonas de la TABA, área administrativa tribal, implica a multitud de actores, públicos y privados.

Aunque algunos proyectos del CPEC terminarán a mediados de 2022, Pakistán ya se erige como una potencia a tener en cuenta desde el punto de vista económico, de la Defensa y la seguridad, e incluso como un aliado político estable, en lugar de una India que se tambalea políticamente y económicamente. Las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se han visto recortadas debido a la desaceleración económica de la India, por lo que las elecciones de 2019 pueden provocar un cambio radical en las políticas internas y externas del país.

El CPEC, ante esta situación  se consolida más como realidad a medio plazo que como un proyecto inacabado, aunque sea para que China pueda alejarse de un subcontinente que sigue sus pasos de cerca, y Pakistán se erija sin complejos como la potencia que es.

Fuerteventura: una posición estratégica

Actualmente la Organización del Tratado del Atlántico Norte está en la palestra política y mediática debido a la acción de Estados-miembro en los conflictos de Siria o Ucrania.

Durante el S. XVIII, el Reino Unido conquistó gran parte del mundo a través de puntos clave de la geografía mundial. Estableciendo puertos y dársenas militares y comerciales en lugares como Gibraltar, Malta, Creta, Alejandría, Yedda, Calcuta, Sri Lanka o las Islas Falkland, dominaba las principales rutas marítimas. En el s. XX, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética estableció en Tartus, República Árabe de Siria, una base militar para poder tener un puerto en el Mediterráneo y al mismo tiempo establecerse directamente como un actor en la región.

Actualmente, tal como teoriza Mary Kaldor, los conflictos han cambiado, y ya no se trata de conflictos Estado-Estado, sino conflictos de violencia organizada. Donde los actores implicados no están dentro de un Estado, sino que el conflicto existente trasciende más allá de las fronteras siendo la humanidad la verdadera víctima. Es por éste motivo que dentro de los territorios del Reino de España, el lugar idóneo para colocar un nuevo centro de la OTAN, es en las Islas Canarias, concretamente en la Isla de Fuerteventura. Más adelante detallaré las razones.

Como consecuencia de la guerra global contra el yihadismo, podemos encontrar en África Occidental el conflicto del norte de Mali contra Al-Qaeda, el conflicto contra Boko Haram en Nigeria, el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MOJWA) en el sur de Argelia, Mali y Níger, o Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) afectando toda África Occidental. Donde los Estados africanos afectados necesitan en muchos casos intervención extranjera, dado que estos grupos yihadistas cuentan con mejor preparación que algunos de los ejércitos nacionales. Dada la vinculación histórica de la zona de África Occidental con países miembros de la OTAN, como el Reino Unido y Francia, una base de esta organización en Canarias puede brindar el apoyo a los Gobiernos regionales contra el terrorismo. Un terrorismo que cada vez es más global, afectando más actores y que necesita rápidas  intervenciones. Así pues, hay cinco puntos que justifican la decisión de poner un Cuartel General en Fuerteventura:

1. Existencia de infraestructuras militares en la isla.

2. Proximidad a zonas conflictivas.

3. Su situación estratégica.

4. La existencia de misiones policiales por parte del Cuerpo Nacional de
Policía en la zona del África Occidental.

5. El precedente portugués de Madeira.

El primer motivo por el cual el nuevo cuartel de la OTAN debería instalarse en Fuerteventura, es la actual existencia de bases militares en la isla tal como señala el Ministerio de Defensa. La primera de ellas es el Acuartelamiento “Puerto Rosario” del Regimiento de Infantería Ligera Soria 9, en Puerto Rosario, a menos de cuatro kilómetros del Aeropuerto de Fuerteventura. Un aeropuerto, que partiendo de las características del Aeropuerto de San Javier en Murcia, donde comparten su uso para misiones militares y vuelos civiles, serviría como infraestructura para poder recibir vuelos militares en caso de emergencia o rutina. Además, las características geográficas de la isla han permitido que se instale un radar militar en la Montaña La Muda, en la misma isla.

Estas peculiares características, mezcladas con los diferentes destacamentos militares que se encuentran en las Islas Canarias, hacen que Fuerteventura y Puerto Rosario sean un lugar preferente. La existencia de un puerto a escasa distancia del Acuartelamiento “Puerto Rosario” y su extensión, apuntan a la buena comunicación de un futuro Cuartel General de la OTAN en ese lugar. Así pues, dispondríamos de un puerto, un aeropuerto, un sistema de radares y la existencia de una infraestructura militar en dicho lugar.

El segundo motivo, citado anteriormente, es la proximidad a zonas de conflicto, pues la isla está situada en una posición privilegiada. Se encuentra a 100 km de la costa marroquí, 900 km de la capital de Marruecos, a 1.200 km de la capital de Mauritania, a 1.500 km de la capital del Senegal, 1.600 km del centro de Argelia, a 1.700 km del corazón de Mali, a 3.000 km del corazón de Nigeria y la frontera del Chad y 3.500 km de la frontera con Camerún. Como consecuencia del actual conflicto de Libia, los vuelos militares corren cierto peligro si sobrevuelan territorio hostil, es por esto que, aunque la distancia en algunos casos es más corta, los vuelos desde Fuerteventura serían más seguros. Dada su situación geográfica, las Armadas de los diferentes países de la OTAN podrían establecer en la isla un punto de ruta para aprovisionar sus buques rumbo al Golfo de Guinea o al Atlántico Sur.

El tercer motivo, vinculado a este último apunte, consiste en su posición estratégica cercana a África y también al paso entre continentes a través del Océano Atlántico, pues se pueden controlar las rutas que comunican el Mar Mediterráneo con América del Sur a través del Atlántico, donde se sitúan potencias como Brasil y Argentina. Así mismo la conexión entre los puertos del Golfo de Guinea y la Unión Europea hace de las Islas Canarias un punto clave, militarmente hablando, para controlar el comercio que pueda provenir de países conflictivos o de zonas en guerra.

El cuarto motivo está relacionado con la División de Cooperación Internacional (D.A.O). Actualmente el CNP ofrece apoyo para diferentes servicios en Argelia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Marruecos. Siendo así el establecimiento de un Cuartel General de la OTAN en Fuerteventura fundamental como labor logística de la EUROPOL y la INTERPOL en su lucha contra la criminalidad en estos países. De la misma que las acciones de la Guardia Civil en Mali, Senegal o la República Centroafricana. Además de misiones de apoyo a las operaciones francesas en Gabón.

Analizando el caso de Sierra Leona, situada a 2.300 km de Fuerteventura, la misión de la Policía Nacional ha sido investigar la delincuencia organizada en la capital del país. La misión policial consiste en controlar Freetown, la capital y dar apoyo a las Naciones Unidas contra los casos que puedan existir de narcotráfico y trata de personas. La misión de la Policía Nacional en la ciudad consiste en vigilar los puestos de recogida de agua, como también la asesorar a los funcionarios locales, coordinando la formación con otros policías y proporcionar asesoramiento técnico al respecto.

En el caso de Guinea Bissau, se presta apoyo a las autoridades del país para reformar las estructuras de seguridad, como también suprimir la trata de seres humanos y el tráfico de niños. Cabe destacar, que los motivos de criminalidad en el Sáhel consisten en el yihadismo, que se nutre en gran parte del mercado negro y de los beneficios de la trata de personas. Así pues, combatiendo estas acciones se combate también un problema global como es el islamismo radical.

El quinto y último motivo es la existencia del precedente portugués de Madeira, o la Base Aérea das Lajes (Base Aérea Nº4). En el pueblo de Lajes, de la isla Terceira del Archipiélago de las Azores, hay una base militar portuguesa construida a principios del s. XX, cuya función principal durante la Segunda Guerra Mundial fue la de servir como base tanto de la Royal Air Force, como de los Estados Unidos. Este hecho ayudó para que Portugal entrase en la OTAN, convirtiendo la Base Aérea das Lajes en un punto muy importante durante la Guerra Fría, pues servía de enclavamiento y parada de los aviones militares que iban de Europa a Estados Unidos, y viceversa, hasta la disolución de la Unión Soviética.

Como consecuencia de esas acciones, y analizados los cuatro puntos anteriores, un nuevo Cuartel General de la OTAN en Fuerteventura convertiría la isla y la infraestructura militar en un enclave óptimo para las nuevas operaciones africanas. Además, también serviría como sirvió en la Base Aérea das Lajes en las Islas Azores, para modernizar la infraestructura militar vigente en la isla y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos del Archipiélago de las Islas Canarias.

Como conclusión, y por lo expuesto anteriormente podríamos afirmar que dentro del territorio nacional español, el mejor lugar para colocar un nuevo Cuartel General de la OTAN sería en la Isla de Fuerteventura por la proximidad a los conflictos, su situación de control de las rutas comerciales atlánticas, la importancia de situar una base logística en territorio de uno de los Estados de la OTAN lo más cerca posible de las nuevas guerras africanas y por la ya existencia de una infraestructura militar en la isla, sirviendo como base de transito temporal en caso de necesaria ampliación a largo plazo por movilización de contingentes a gran escala de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Tarea: Máster en Seguridad – UNED.

Per què Catalunya ha de tenir un exèrcit

La Generalitat de Catalunya ha iniciat el compte enrere per celebrar el referèndum sobre la independència. El president Carles Puigdemont assenyalava a Radio Equinox que declararà unilateralment la independència si del referèndum en surt “el 50% més un vot” a favor. Això ens situa a les portes d’un futur Estat català, que haurà d’assumir el 100% de les responsabilitats del seu territori. Com a conseqüència, Catalunya ha de formar part de l’OTAN si vol convertir-se en un actor estratègic rellevant.

Una mica de calma, però. No és el que es pot pensar. El temps dels grans exèrcits està passant a la història. Des d’un punt de vista estratègic, torna a la palestra política la Doctrina Rumsfeld, dissenyada per l’ex-Secretari de Defensa dels Estats Units i batejada així pels periodistes, es fonamenta en tres factors que a Catalunya poden ser viables sense grans transformacions.

  1. Abandonar la concepció tradicional de grans exèrcits.Crear un exèrcit fet d’escamots petits per guanyar agilitat sobre el terreny i desenvolupar operacions ràpides.
  2. Dotar-se d’una força aèria d’elit tecnològicament ben preparada. No es tracta de tenir molts avions o dedicar-li grans inversions, sinó de coordinar operacions des de l’aire i donar suport als grups de terra des del radar, transmissions…
  3. Que les forces armades es dotin d’alta tecnologia militar. Així es redueix el seu cost i el número d’efectius que demanen. Com més tecnologia disponible, menor ha de ser l’exèrcit.

Aquests tres factors dissipen qualsevol idea d’unes forces armades convencionals, costoses i antiquades. Es tracta més aviat d’aspirar a tenir despatxos, laboratoris o centres de recerca.

Catalunya, com a país sobirà, es trobaria en una posició estratègica molt important per la seva relativa distància de la costa atlàntica i l’estret de Gibraltar, davant les costes d’Algèria i pròxim a les regions subsaharianes. Formar part de l’OTAN l’ajudaria a aconseguir reconeixement internacional. Es convertiria en un nou soci a la regió mediterrània sense carregar l’historial d’Espanya com a membre de la coalició, greument perjudicat per les seves relacions amb el govern rus, a l’Armada del qual ha cedit instal·lacions militars.

Cal dissipar qualsevol idea d’unes forces armades convencionals, costoses i antiquades. Es tracta més aviat d’aspirar a tenir despatxos, laboratoris o centres de recerca

És cert que la situació estratègica de cada estat membre és fonamental, més enllà de si es porta bé o malament o col·labora amb suposats enemics d’altres estats membres. L’OTAN és una aliança pragmàtica. Per exemple, no es replanteja que Turquia en deixi de formar part tot i tenir forts vincles amb Rússia. Tal com va declarar al setembre el Secretari General, Jens Stoltenberg: “Turquia és un aliat clau per diferents raons i no és menor la seva ubicació estratègica, fronterera amb Iraq i Síria”.

En aquest context, una Catalunya independent seria un aliat a les costes mediterrànies i, juntament amb la base militar britànica de Gibraltar, faria d’Espanya un aliat prescindible.

De fet, les declaracions d’Erdogan on explica per què l’OTAN no ha brindat suport a la frontera sud de Turquia, que comparteix amb Síria, obvien en tot moment el regiment espanyol que es troba a la base militar d’Incirlik, pròxim a aquesta frontera, equipat amb míssils de l’aliança atlàntica.

Actualment és imprescindible tendir ponts en l’àmbit de la Defensa si es desitja establir relacions d’alt nivell diplomàtic, per molt antagòniques que siguin les posicions entre els estats. Les relacions entre Israel i l’Aràbia Saudita o entre Xina i Filipines són inimaginables si la variable de Defensa no hi és pel mig.

El cas d’Israel i l’Aràbia Saudita es relaciona amb l’eventual col·laboració militar estratègica encaminada a frenar la influència iraniana a Iraq, Síria i altres països de la regió. El fet que Iran s’armés amb míssils de llarga distància va provocar que el regne saudita cerqués aliats que li subministrin infraestructura per protegir-se. És el cas d’Israel i la Cúpula d’Acer, el sistema interceptor de míssils que el protegeix dels coets llançats per grups terroristes.

En el cas de Xina i Filipines, les diferències entre les administracions d’Obama i Duterte van provocar una escalada de tensió que va acabar amb l’aliança militar de l’arxipèlag amb el gegant asiàtic per tal de frenar la influència dels EUA. El president filipí va aprofitar com excusa les crítiques nord-americanes a la seva política interna antidroga per acostar-se a algú que respecti la seva sobirania nacional, ni que sigui Xina, amb qui Filipines s’ha enfrontat fortament per diverses reclamacions territorials.

Una Catalunya independent seria un aliat a les costes mediterrànies i, juntament amb la base britànica de Gibraltar, faria d’Espanya un aliat prescindible

En aquest context, Catalunya pot aconseguir un ràpid reconeixement internacional de països com Canadà, EUA, Regne Unit, Noruega o les repúbliques bàltiques i afegir entre els seus aliats a països presents a d’altres aliances militars, com Nova Zelanda o Austràlia. Entre aquests països no només hi ha cooperació militar, sinó en tot allò que pugui crear un marc òptim i equilibrat de llibertat i seguretat. Per aquest motiu l’OTAN no només és una aliança militar, sinó també un òrgan de cooperació multidimensional. És una aliança i un exèrcit conjunt en les situacions que ho requereixin, però també una xarxa de desenvolupament i innovació continua no circumscrita al camp militar.

Una de les seves dimensions és la cooperació en la formació tècnica i l’enginyeria, via la  xarxa de països membres per compartir tècniques avançades, que tant poden ser utilitzades militarment com en el món civil. Enginyers catalans podrien col·laborar amb els programes de Defensa de Canadà, com també científics noruecs podrien treballar en alta recerca tecnològica a Catalunya.

Tancar la porta a que Catalunya tingui un exèrcit i que sigui part de l’OTAN no només barra el pas a tenir soldats, sinó que també l’aïllaria en altres terrenys, com els ara citats, o la descomptaria del tracte d’igual a igual amb països que són part d’aquesta aliança multi-estatal. Països que no tindran cap incentiu per a reconèixer un nou estat si no els hi aporta res. L’alta diplomàcia, com assenyala Henry Kissinger a Diplomàcia, es mou en la recerca de l’estabilitat, la seguretat i els interessos comuns i Catalunya haurà de jugar aquesta carta, perquè Espanya sembla que no sap fer-ho.

Per la seva banda, la UE prova de desenvolupar un exèrcit comunitari per no dependre tant de la organització atlantista, fet que pot aixecar reticències segons com s’enfoqui. Dependrà si és un complement continental a l’aliança atlàntica o és un ens apart d’aquesta.

Si és un ens complementari pot crear malestar a França o a Alemanya, que han vist últimament l’OTAN com un fre a la integració europea. Si és un ens separat pot aixecar reticències a Polònia i tot l’Est d’Europa, que veuen l’OTAN com un fre a l’expansió russa. Tot i així, en temes d’integració militar, la UE no es vol quedar enrere.

És important que ens comencem a plantejar quins avantatges i quins inconvenients tindria disposar d’unes forces armades

Així doncs, tant si es vol formar part de la UE com no, com si es vol formar part de l’OTAN com no, és important que ens comencem a plantejar quins avantatges i quins inconvenients tindria disposar d’unes forces armades. Avantatges com els ja esmentats, vinculats a major cooperació entre els Estats membre de l’aliança, i inconvenients com retrocedir en aquest terreny, doncs Catalunya, ara, forma part de l’OTAN via Espanya, i la seva marxa obligaria a revisar molts convenis de cooperació entre Catalunya i l’aliança atlàntica, cosa que no generaria incentius a un ràpid reconeixement del nou país.

Creure que formar part de l’OTAN resta punts davant els països que no en són és una fal·làcia demostrable amb la situació de Turquia dins l’aliança, com s’ha dit. Creure que restar al marge situa Catalunya en una posició privilegiada perquè podrà escollir és també una fal·làcia perquè deixaria de formar part de molts cercles i perdria molts vincles amb altres estats membres.

Si Catalunya vol seguir a la UE ha de començar a reflexionar sobre quin exèrcit vol, perquè tenir-ne serà condició per ser-ne part, en haver-hi compromisos de defensa comunitaris, a més de que si convé tenir tractes d’igual a igual amb quasi tots els estats de l’Atlàntic nord, caldrà ser part de l’OTAN.

Publicat a El Nacional el 12 de gener de 2017.

La revolució necessària

L’auge d’una multitud de plataformes liberals arreu d’Europa ha provocat un augment de les reivindicacions en aquest sentit però això no s’ha transmès, en molts casos, en una major estima cap a la llibertat sinó que simplement s’ha aconseguit banalitzar qualsevol idea que estigui en favor seu. La domesticació de la llibertat i la seva dissolució en un concepte insubstancial -com deia Jünger– ha obert la caixa de Pandora. La conseqüència d’això és que els qui es fan anomenar cabdills de la causa de la llibertat han adoptat certes derives tiràniques per tal de frenar els qui no pensen com ells.

A causa d’aquestes derives, els suposats defensors de les llibertats fan mutar el concepte que tenim d’elles i s’acaba entenent com a llibertat tenir opció d’escollir entre estar malament o estar pitjor. En nom de la llibertat es permet que es vulnerin llibertats, com denunciava Edmund Burke quan va escriure sobre la Revolució Francesa. Actualment ens trobem en unes circumstàncies molt semblants. El fet de creure que podem traspassar línies vermelles en nom de causes justes -quan els liberals mai hi havien caigut- provoca la necessitat d’una revolució conservadora que freni qualsevol tipus de banalització de la llibertat. Aquells qui fugen dels principis revolucionaris francesos -considerant-los totalitaris- però els acaben duent com a estendard davant d’aquells que els porten la contrària no deixen de ser un símptoma de falta de coratge per defensar el liberalisme anglosaxó de tolerància, llibertat i constitucionalisme.

Quan parlem de constitucionalisme, l’entenem com a pacte entre individus constituïts en societat perquè, com remarcà Locke, l’individu va cedir part de la seva llibertat per acceptar el seu rol al context social. Aquest precepte, precisament, no només no és defensat pels nous liberals sinó que, directament neguen l’existència tant de la societat com del pacte social. Retornant a Burke, per defensar la llibertat i combatre el totalitarisme no es pot legitimar ni un altre totalitarisme ni l’opressió de cap col·lectiu que no comparteixi les nostres mateixes opinions. Robespierre ressorgeix amb el seu paternalisme ideològic i molts dels qui es fan anomenar liberals han esdevingut jutges d’aquells que no combreguen amb les seves idees, convertint el culte a la llibertat en una religió i Friedrich Hayek, Ludwig von Mises o Ayn Rand en els seus profetes. Des del liberalisme mai s’havia volgut que la llibertat es defensés des del dogmatisme: la manera de fer-ho és des del coneixement i la raó.

La revolució conservadora no s’ha de basar necessàriament en els preceptes de la democràcia cristiana o dels moviments reaccionaris, també pot consistir en l’adopció d’una actitud conservadora, com deia Oakeshott. Aquesta actitud encaixa perfectament amb la defensa de la llibertat des del coneixement, sense dogmatismes o actituds totalitàries. Passa per rellegir Edmund Burke, Charles-Louis de Montesquieu o Alexis de Tocqueville. Tampoc hauríem d’oblidar Raymond Aron, un dels ideòlegs principals del liberalisme filosòfic. Va ser tan crític amb el fonamentalisme comunista com amb el fonamentalisme liberal, que tot just començava a aflorar en els sectors més progressistes del moviment. Segons ell, el fonamentalisme ideològic cau en una visió reduccionista, binària, del món, i acaba justificant qualsevol acció tirànica en nom de les idees.

La llibertat, en sí mateixa, no porta enlloc. Recuperant Jünger, per arribar a ser lliure cal ser lliure. La llibertat és existència, concordança conscient amb l’existència, i és el plaer, sentit com a destinació, de fer-la realitat. Aquesta revolució conservadora comença a arrelar a Europa i en podem veure alguns exemples a França o el Regne Unit. En el cas francès, el gir de Les Républicains cap al liberalisme anglosaxó ha fet que, a les primàries, François Fillon aconseguís derrotar el moderantisme d’Alain Juppé. A la Gran Bretanya, el Conservative Party ha recuperat les tesis de la “democràcia conservadora” de Benjamin Disraeli i està fent que qualsevol persona, des de l’obrer fins al terratinent, es puguin sentir obertament conservadors, perquè és la seva forma d’estimar la llibertat sense caure a les derives laboristes, paternals i moralistes en què cauen els Liberal Demòcrates.

Així doncs, cal que el liberalisme impulsi aquesta reivindicació dels seus valors i idees fonamentals, que aportaven llum al mar de tenebres de la filosofia política. Cal que, des de les arrels, reivindiquin enarborar la bandera de la llibertat esdevinguda fet. Recuperant Jünger per darrer cop, la revolució necessària és aquella que farà que els actes siguin més importants que la poesia que els canta i que el pensament que els reflecteix… cosa que molts defensors de la llibertat i del liberalisme sembla que obviïn i que fa necessària la seva recuperació per part dels conservadors.

Publicat a la Revista l’Endavant el 26 de febrer de 2017

Jorge Fernández Díaz, l’últim africanista

Durant la campanya de pacificació del Rif es va encunyar el terme “africanista” per fer referència a les tropes colonials que lluitaven contra els rebels al Protectorat Espanyol de Marroc. Aquests exèrcits tenien oficials estaven preparats per dirigir els seus homes en qualsevol moment, com a conseqüència de les revoltes tribals contra les autoritats espanyoles que hi havia contínuament. La duresa i la crueltat de les forces colonials espanyoles eren equivalents a les de les tropes rebels, fet que causava que cada cop hi hagués més i més baixes a tots dos bàndols. Aquest comportament al camp de batalla va provocar que estar preparat per combatre els enemics de la pàtria fins les últimes conseqüències arribés a ser un concepte polític per sí mateix. Un clar exemple d’això el trobem en José Millán-Astray, un dels principals exponents de l’africanisme i fundador de la Legión Española.

Actualment, però, sembla que també hem topat amb algú que ha utilitzat tots els mitjans que tenia a les seves mans per combatre fins al final els enemics de la pàtria: Jorge Fernández Díaz, exministre de l’Interior. La gravació de les converses que tenia amb altres autoritats, les diferents operacions que ha dirigit jugant al marge de la llei… tot plegat per aconseguir consolidar la unitat de la Pàtria. Amb la seva marxa, l’africanisme polític ha perdut el seu màxim exponent del segle XXI. Com va fer el general Millán-Astray al Rif, l’ara exministre va preparar els seus homes de confiança perquè només tinguessin una cosa al cap: la qüestió catalana i la recuperació d’una Espanya que ja feia dècades que havia quedat enrere. Aquesta idea i aquestes intencions polítiques han provocat que tant la Policia Nacional com la Guardia Civil hagin tingut uns responsables al capdavant que els han acabat fent tenir una imatge desastrosa.

El període de Fernández Díaz al capdavant del ministeri de l’Interior segurament serà recordat com aquell en què el “cuidado” ha passat per sobre de l’”efecto”, posant en perill no només l’estructura governamental sinó també l’estatal. Aquesta concepció militarista de la política ha provocat que, durant la càrrega contra l’enemic separatista, hagin quedat al descobert escàndols vinculats a la seguretat de l’Estat com ara l’assumpte del CNI i Bárbara Rey, les comissions que podria haver cobrat el rei emèrit Joan Carles I o qüestions sobre la imparcialitat de la justícia espanyola. Això sense parlar dels periodistes que, com alguns d’ells mateixos han reconegut, pràcticament rebien instruccions sobre què publicar i què no.

Aquesta concepció finalista, de que l’únic que importen són els resultats i no la manera com s’han obtingut, va acabar fent que ningú del seu entorn li volgués donar suport, segurament per por de veure’s involucrats en unes formes més properes a l’“habéis venido aquí a morir” de Millán-Astray que no pas a la tradicional conservació del poder. Aquest conservadorisme, de fet, potser és l’element que ha endarrerit la data de caducitat de l’actual estructura estatal i ha impedit que es produís un altre desastre com el d’Annual, en què no només l’exèrcit sinó tota l’estructura institucional espanyola van rebre un cop molt dur.

La falta de continuïtat d’aquestes idees africanistes pot dur una estabilitat política interessant, semblant a la que es produeix després d’una llarga batalla. Tot això, però, no canvia el fet que l’Estat espanyol està mutilat, en la línia de les paraules de Miguel de Unamuno quan va dir que el que Millán-Astray volia, de fet, era una Espanya a imatge d’ell mateix, que havia perdut un braç, una cama i un ull a la guerra del Rif.

En vista de tot això només hi ha una reflexió a fer per si encara queda algun simpatitzant africanista o, fins i tot, algú que vulgui continuar el seu llegat. La pregunta és si, arribat el moment, marxarà a Portugal per evitar un escàndol privat com va fer l’heroi del Rif i tornarà quan tot hagi passat o si, directament, cridarà: “¡A mi la Legión!”.

Publicat a la Revista l’Endavant el 7 de febrer de 2017