La fi dels ideals

Després de la caiguda de l’Imperi Otomà i les reparticions a través dels tractats dels territoris de l’últim califat, va esclatar una revolució filosòfica sense precedents al Llevant, on diferents personatges, alguns completament desconeguts a aquest costat del món, canviarien, dècades després, el món sencer. Des del conflicte entre àrabs i kurds, el conflicte arabo-israelià, les tensions entre els propis països musulmans més enllà de la religió, la importància de la religió per determinats actors, les diferents idees d’islamisme, entre altres coses, són fruit de la revolució filosòfica que va viure tot el Llevant en un període molt curt de temps.

Però com sempre passa, i com recita el Comte de Volney a la seva magna obra Les ruïnes de Palmira, fins i tot la metròpolis més immensa pot acabar convertint-se en ruïnes que faran ombra al mig del desert. I això és el que ha passat amb els grans ideals de principis de segle, de la plenitud que van viure durant anys, actualment no tenen la mateixa presència o directament han desaparegut convertint-se en uns altres. Com a conseqüència d’això, plantejaments polítics que abans eren impensables per part dels països àrabs, avui són una realitat, i de la mateixa forma que vaig fer en l’anterior article, Realpolitik Israeliana, cronològicament analitzaré l’auge i decadència dels que crec que han sigut els principals corrents polítics de la regió.

Un origen comú, l’antiimperialisme

Com a conseqüència del tracte colonial que tenia Síria a la dècada de 1920, un periodista libanès, Antoun Saadé, de religió cristiana libanesa, va començar a escriure contra l’ocupació francesa en aquells territoris, denunciant la política-ficció que s’havia fet per dibuixar les noves fronteres de la regió com a conseqüència de l’Acord de Sykes-Picot. Segons aquest periodista, no existia la idea de nacionalisme àrab perquè com a tal no hi havia una homogènia per fer-ho, però, per tal de legitimar la seva lluita contra els francesos i anglesos, va crear el concepte de la Gran Síria.

Segons Sadeé, ni la religió, la llengua o l’origen ètnic eren motiu suficient per crear una nació, però si l’emplaçament geogràfic, es per això que la Gran Síria comprenia Síria, Líban, Palestina, Jordània, Iraq, Kuwait, el Sinaí i part de Turquia i Iran. Aquestes idees, consolidades com a partit el novembre de 1932, trobarien molts detractors, però també seguidors, fins al punt que inspiraria nous corrents anys més tard que canviarien radicalment la concepció del Llevant fins als nostres dies.

Entre els seus detractors es trobava un altre cristià libanès, Pierre Gemayel, qui davant de la voluntat de crear una Gran Síria va reclamar tot el contrari, la creació d’un Líban independent controlat per qualsevol potència que no fos libanesa. Inspirat pel sentiment d’ordre que va veure a Berlín durant els Jocs Olímpics a l’any 1936 quan hi va anar com a esportista, al tornar va fundar el Partit Kataeb, també conegut com Falanges Cristianes. El Kataeb neix amb la voluntat de proclamar un Líban independent, sense cap presencia estrangera i completament independent. Això provoca que tot i tenir tres elements en comú tots dos corrents, l’anticomunisme, l’oposició a la lluita de classes i l’antiimperialisme, estaven dividits, un per les seves tendències laiques radicals pan-sirianes, i l’altre pel seu fonamentalisme cristià identitari, essent aquest últim aspecte el que més els separava.

I entre els seguidors del social-nacionalisme, un altre cristià, juntament dos musulmans, varen revolucionar el món àrab completament: Michel Aflaq (cristià sirià), Salah al-Din al-Bitar (Musulmà sunnita) i Zaki al-Arsuzi (Musulmà alauita) van crear el Ba’ath o Baathisme, que significa “renaixement” en àrab, el 1940. Aquest moviment buscava retornar la cultura àrab al seu esplendor màxim, com també els valors i la societat. Per aquest motiu es plantejava com un partit revolucionari i dirigista, al no acceptar el pluralisme polític. La idea d’aquest moviment partia dels moviments nacionalistes unificadors, com l’alemany o l’italià, però en aquest cas en els països àrabs. Per aquest motiu, i per la sociologia dels pobles àrabs, van optar per un socialisme particular, on la religió cristiana i musulmana tenien el paper de cohesionar essent indestriables, i al mateix temps combatre l’imperialisme franco-anglès a la regió.

És per aquesta raó que durant la primera part de la dècada de 1940, totes tres formacions lluitessin contra la França de Vichy per alliberar el Líban, tot i que ho fessin per tres motius completament diferents. Tot i així, la forta càrrega del patriotisme i el nacionalisme, mesclada en un sentiment d’ordre continu, deixa endevinar la proximitat que tenien per les tesis feixistes italianes respecte la revolució i la societat.

Mentre es produïa aquest debat filosòfic i polític, a El Caire s’estava portant a terme un altre debat religiós transcendental i vinculat a l’antiimperialisme entre l’islamisme secular i l’islamisme integrista. Els primers eren seguidors de Jamal al-Din al-Afghani, líder islamista antiimperialista i precursor del panislamisme i el modernisme islàmic del s. XIX.

El seu plantejament reformista era similar al de Luter amb el cristianisme segons l’historiador François Guizot. De fet, Al-Afghani va afirmar el 1891: “L’autèntic esperit de l’Alcorà està en perfecta consonància amb les llibertats modernes. Un musulmà culte, que estigui familiaritzat amb els principis liberals d’Europa, és capaç de transmetre-fàcilment al seu poble amb l’autoritat de l’Alcorà, sense les dificultats que van envoltar a Luter”.

És per aquest motiu que un dels seus seguidors egipcis, Ali Abdel Raziq, consolidés el plantejament islamista secular de l’islam front als que deien que només podia existir un verdader concepte de l’islam sota un califat unit.

Un plantejament que, més endavant, el Baathisme faria seu defensant el socialisme amb l’important pes de l’islam dins la vida privada de cadascuna de les persones, sense crear cap idea de obligacions civils, com podia ser l’assumpte del vel en les dones, un assumpte completament personal.

Per altra banda, els seus opositors, com Sayyid Qutb, un dels defensors de l’islamisme integral, defensava la idea d’unir als musulmans consolidant el panislamisme polític, fossin àrabs o no, la qüestió religiosa predominava. Aquestes idees van acabar creant, a El Caire, els coneguts Germans Musulmans.

La qüestió palestina

Com a conseqüència de les Lleis de Nuremberg de 1936, els jueus van començar a ser perseguits a l’Alemanya nacional-socialista, com no podien treballar ni tampoc tenir propietats, i fins i tot se’ls hi va treure la nacionalitat alemanya als que vivien dins del Reich, molts d’ells, amb gran sacrifici, aconseguien entrar al Mandat de Palestina, llar dels jueus segons la Conferència de Balfour. Tot i que els àrabs es van oposar a tots els tractats que van haver-hi, el 1936, les autoritats àrabs sota el mandat britànic es van aixecar en armes contra els britànics i els jueus, començant així el conflicte actual.

Resultat de la inoperància britànica al mandat palestí, els jueus es van organitzar formant la Haganà i el Irgún, dues faccions armades que tenien com a missió principal protegir de les autoritats àrabs als jueus que havien arribat legalment al Mandat de Palestina. Segons aquestes últimes, els jueus estaven il·legalment en territori britànic i compraven terrenys als àrabs fent que aquests s’acabessin quedant amb menys terrenys al Mandat. L’exèrcit britànic hi va acabar prenent part enviant 20.000 soldats britànics i establint el Llibre Blanc de 1939, que regularitzava la entrada de jueus al territori.

El 1 de setembre de 1939 comença la Segona Guerra Mundial, i a l’any següent les forces britàniques del Mandat es llancen contra Síria i Líban en mans de les forces franceses col·laboracionistes. Les forces paramilitars jueves s’integren a les forces britàniques, juntament amb les legions àrabs per fer front als francesos, i al vèncer el 1943, abans que acabés la guerra, ja comencen les revoltes polítiques contra els britànics i francesos a Síria i Líban. Els britànics concedeixen especials privilegis al Mandat sirià i al de Palestina.

Al acabar la Segona Guerra Mundial, i degut al paper del Gran Muftí, qui havia perseguit als jueus durant la revolta àrab de 1936 i s’havia aliat amb el nacional-socialisme per combatre als britànics, la seva figura queda denigrada per Jordània i Egipte.

El 1948, es declara independent Israel, sent vist pels països àrabs com una conseqüència del imperialisme, fent que el mateix dia de la independència baathistes, social-nacionalistes, falangistes i islamistes li declarin la guerra a Israel, tots per diferent motiu: Els baathistes per trencar amb el món àrab, els social-nacionalistes per dividir als sirians, els falangistes per ocupar part dels territoris de la Terra Santa cristiana i els islamistes per ocupar el que es diu Dar-Al-Islam, Terra de l’Islam, i que conforme l’Estat havia d’estar en mans de musulmans.

Jordània, un actor rellevant

Un cop acabada la guerra, el Regne de Transjordània, actual Regne Haiximita de Jordània, s’annexiona Cisjordània de iure, i Egipte annexiona la Franja de Gaza. Així doncs, als territoris del ja inexistent Mandat de Palestina hi trobarem israelians, jordans i egipcis. Aquesta situació no canviaria fins al 1967, quan comença la Guerra dels Sis Dies i l’Estat d’Israel s’annexiona la Cisjordània fins al riu Jordà, la Franja de Gaza als egipcis i els Alts del Golan a Síria.

Aquesta situació provoca que s’haguessin d’arribar a acords entre els jordans i israelians per destensar les relacions, i per aquest motiu Israel, un cop unificada Jerusalem, acorda amb el rei de Jordània la protecció de l’Esplanada de les Mesquites, lloc sagrat del món musulmà i jueu.

Des dels regnes cristians a l’edat Mitja, l’Esplanada de les Mesquites estava custodiada per guàrdies àrabs musulmans, fet que va ser respectat al crear-se sota potestat del rei de Jordània la Guardia Waqf de Jerusalem, aquest cos vetllava perquè ningú que no fos musulmà pogués resar a l’Esplanada de les Mesquites, una missió respectada pel govern israelià fins als nostres dies.

Sota l’ocupació israeliana de Cisjordània es va anar consolidant el moviment de resistència palestí, un fet que no agradava ni a jordans ni a israelians per que anava contra els interessos històrics del regne reclamar Cisjordània com seva, i contra els interessos israelians al estar ocupada per aquests.

Això va tenir conseqüències nefastes pels palestins doncs dos anys més tard que s’acabés la Guerra dels Sis Dies, el 1970, després de pressions per part de Yasser Arafat contra el rei Hussein de Jordània, el monarca va declarar la llei marcial al país. I al declarar-se aquesta, les forces armades del regne de Jordània van assaltar els campaments palestins per fer fora als milicians de la Organització per l’Alliberament de Palestina.

Entre el 6 d setembre de 1970 i el mes de juny de 1971 més de 3.000 palestins i 600 sirians van perdre la vida, provocant també que fossin expulsats del regne jordà cap al Líban. La inacció d’Egipte per part de Nasser va provocar que molts palestins es sentissin traïts pel govern egipci al desvincular-se aquest de la qüestió palestina. Per tant, la fractura de la aliança panarabista entre jordans, sirians i egipcis era evident.

L’ultima guerra, Yom Kippur

Amb aquests ideals polítics, religiosos i politico-religiosos, no serà fins la Guerra de Yom Kippur, o Guerra d’Octubre, el 1973, que l’escenari no canviarà. 25 anys després de la seva independència, Israel havia consolidat la seva presencia a l’antic Mandat de Palestina, fins al punt d’envair territori sirià, egipci i jordà. Però aquell any una cosa va canviar i va ser el resultat de la guerra: al agafar als israelians per sorpresa, l’ofensiva àrab va ser militarment aclaparadora fins al punt de gairebé derrotar als israelians, però, igual que els cartaginesos davant Roma, els egipcis es van aturar inesperadament i varen donar temps als israelians a llençar una contra-ofensiva. Aquest fet va marcar un punt d’inflexió que trencava l’eix Egipte-Síria, al voler establir relacions d’igual a igual entre israelians i egipcis.

L’establiment de relacions entre israelians i egipcis per la península del Sinaí feia que hi hagués un canvi de preferències polítiques a El Caire. Si durant tota l’etapa de Nasser s’havia reivindicat el panarabisme àrab sui generis, amb Anwar el-Sadat predominaven els interessos de país per sobre de la qüestió arabista. La visita de Anwar el-Sadat a Jerusalem el 1977 per parlar davant el Parlament d’Israel, la firma dels Acords de Camp David el 1978 i el Tractat de Pau entre Egipte i Israel el 1979 van acabar de trencar qualsevol pont entre panarabistes, deixant sola a Síria en la seva defensa d’unir als àrabs sota un sol estat.

Mentre passava això, a l’altre banda d’Israel, a la frontera amb el Líban, les forces armades israelianes entraven al país per desarticular els campaments palestins on s’ocultaven terroristes palestins que havien estat expulsats del Regne de Jordània, i van crear una àrea de seguretat en la qual els cristians del Exèrcit del Sud del Líban vetllaven per l’estabilitat. Tot i així, el 1982, dos anys més tard del Tractat de Pau entre Israel i Egipte, es llença l’operació militar Pau per Galilea per acabar amb els comandaments terroristes palestins del Líban, rebent el suport de les Falanges Cristianes. És important recordar que el 1982 les principals preferències falangistes no eren acabar amb Israel, sinó fer fora els palestins del Líban per trencar amb la pau interna del país.

El 1985 les forces armades israelianes es retiren de part del Líban, fins la zona de seguretat, on s’acabarà consolidant Hezbollah per fer fora els israelians. Hezbollah recuperaria el discurs del Dar-Al-Islam utilitzant el discurs religiós per fer fora als israelians del Líban i destruir Israel.

Degut a la importància de la qüestió palestina i la necessitat d’ubicar als palestins i tornar-los a les seves llars, la Lliga Àrab comença a promoure la idea de l’estat palestí als territoris israelians, reconeixent el paper de la Organització per la Alliberació de Palestina als territoris ocupats que formaven part de Jordània, l’actual Cisjordània. A més, Egipte cediria la Franja de Gaza com a territori històric palestí. Després de llargues jornades i conferències, el 1993 es redacta la Declaració de Principis sobre les Disposicions relacionades amb un Govern Autònom Provisional, o Acords de Oslo. Gràcies a aquest acord, Israel reconeixia una Autoritat Palestina i l’Autoritat Palestina reconeixia a Israel.

A l’any següent, Jordània signaria el Tractat de Pau amb Israel, sent religiosament transcendental perquè el descendent de Mahoma, recordem que el rei de Jordània és descendent directe de Mahoma, reconeixia a Israel. A més, la Mesquita d’Al-Aqsa i l’Esplanada de les Mesquites, lloc sagrat del món islàmic, seguiria sent vigilada per la Guàrdia Waqf de Jerusalem, que estava sota la tutela del rei jordà i ara sota autoritat palestina. Actualment, inclosos els Alts del Golan, els governs israelià i sirià, oficialment en guerra, col·laboren amb tasques d’aprovisionament als ciutadans drusos i israelians que allà hi viuen, i les fronteres estan obertes perquè els que hi resideixen puguin entrar i sortir de Síria, demostrant un cop més la caiguda del Baathisme.

La transformació dels ideals

Un cop es va signar la pau entre israelians, jordans, palestins i egipcis, la qüestió panarabista deixava de tenir sentit, ensorrant-se completament i deixant aflorar el nacionalisme d’Estat que va sorgir a Egipte a mitjans del 1970. I les aspiracions islamistes fonamentalistes del Dar-Al-Islam ressorgien en forma de terrorisme dels llocs on hi havia hagut guerra directa. El cas de Hezbollah o Hamas són exemples d’això.

En el cas de Hezbollah , però, és peculiar, perquè tot i que encara desitja acabar amb Israel com a força invasora des d’una concepció fonamentalista islàmica, internament no és així i està aplicant polítiques seculars al Líban. De fet, molts cristians li han acabat brindant suport pel caràcter secular i anti-israelià que tenen transformat en el que anomenen “l’esperit de resistència”.

Finalment podem dir que el Baathisme ha esdevingut un nacionalisme d’Estat, ajudant aquest canvi a un futur apropament entre israelians i sirians, el social-nacionalisme ha acabat gairebé desapareixent de la mateixa forma que les reivindicacions del Falangisme libanès.

I el plantejament del Dar-Al-Islam, que demanava que els països de Llevant estiguessin dirigits per musulmans, ha desaparegut per convertir-se en un islamisme socialista o secular, convertint l’islamisme immobilista o integral en una “rara avis” que molts musulmans ja consideren un enemic.

Publicat a la Revista l’Endevant el 21 de juny de 2016.

 

El guardián de Palmira

Después de meses de combates, de avances de las fuerzas armadas sirias, la ciudad de Tadmur ha sido liberada, y con ella, la antigua ciudad de Palmira. Una ciudad en ruinas, y más aún después de la destrucción iconoclasta por parte del Estado Islámico de gran parte del patrimonio de la ciudad. Una ciudad que, después de 4000 años de existencia, aun se eleva en el desierto sobreviviendo a quien ha querido acabar con ella. Esta vez, ha sido el Daesh, pero anteriormente fueron los griegos, los mesopotámicos, los romanos, los persas, los diferentes califatos e incluso tribus árabes.

No fue hasta 3500 años después de su fundación, en el 1400, cuando la dinastía de los timúridas arrasó la ciudad haciendo que los habitantes tuviesen que vivir entre ruinas. Y fue en 1932 cuando, bajo el Mandato Francés de Siria y Líbano, se fundó la ciudad de Tadmur al lado de esas ruinas para que los habitantes viviesen allí. Tres años antes, en 1929, el arqueólogo Henri Arnold Seyrig empezó la catalogación y las labores arqueológicas en la ciudad milenaria, situando la ciudad en el orbe. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones tuvieron que cesar hasta que terminase el conflicto.

En 1950, Seyrig publicó “Palmira y el Este” sobre la importancia de la antigua ciudad durante las etapas macedónica de Alejandro Magno y la romana. Además de contar desde tiempos del rey Salomón la historia de la ciudad, destacó su contexto como una de las ciudades clave en las rutas comerciales cercanas al Éufrates, empezando a descubrir al mundo la importancia y la trascendencia del yacimiento arqueológico. Pero no fue hasta 1963, cuando un joven Khaled Al-Asaad, fue nombrado Director del Sitio Arqueológico de Palmira. Con menos de 35 años, este joven dominaba el inglés, el antiguo dialecto de Palmira y el arameo.

Cinco años después que Al-Asaad fuese nombrado director, Seyrig publicó un nuevo libro sobre una de las más importantes edificaciones de la ciudad, el Templo de Bel, originalmente Bol. El templo medía, pues debido a la iconoclastia del Daesh ya no existe, 205 x 210 metros, cuya puerta estaba decorada con un arco de 35 metros de ancho, con una monumental escalera. Según un escrito del 51 d. C. había un incensario de oro y tazones de libación, para hacer ceremonias. Además, según cuenta Seyrig, una imagen del dios Bel custodiada en el templo era sacada en procesión por la ciudad.

Al morir Seyrig en 1973, Al-Asaad fue designado guardián y protector de las ruinas. Él siguió los pasos de Seyrig y descubrió en la parte greco-romana de la ciudad nuevas ruinas, un hallazgo sin precedentes pues las torres que descubrió enterradas en la montaña dibujan hoy uno de los paisajes de la ciudad. Además, catalogó de nuevo todos los hallazgos, pieza por pieza, imagen a imagen, para poder analizar en profundidad y poder dar una difusión universal a tal yacimiento arqueológico. Encontró diferentes necrópolis, de diferentes épocas más allá de las que estaban teorizadas, consiguiendo hallazgos impresionantes como un gran mosaico de setenta metros cuadrados, una columnata o incluso 700 monedas del siglo séptimo de la dinastía sasánida.

Empezó a restaurar gran parte de las ruinas con su equipo: el teatro de la ciudad, la gran muralla y el Tetrapylon. Era tal su amor por Palmira que llamó a una de sus hijas Zenobia, como la reina de Palmira del siglo tercero. Al-Asaad internacionalizó las misiones arqueológicas a la ciudad, haciendo que polacos, franceses, ingleses, italianos e incluso japoneses, estableciesen misiones arqueológicas trabajando codo con codo con las misiones arqueológicas sirias. Esto creó un gran vínculo entre todos los arqueólogos pues se establecieron como guardianes de la historia antigua de la ciudad, internacionalizando también el patrimonio universal sirio.

Al empezar la guerra civil siriana y la incursión del Estado Islámico, Khaled Al-Asaad solicitó que todas las piezas posibles se desplazasen desde Palmira a Damasco para evitar daños, como también todos los dibujos, archivos y documentos originales respecto la antigua ciudad. Esto provocó que hubiese un éxodo forzado del patrimonio, como también de los equipos arqueológicos de la ciudad hacia la capital, quedando solamente en la ciudad los yacimientos propiamente urbanos, y determinadas estatuas.

Con la entrada del Estado Islámico a la ciudad, Khaled Al-Asaad decidió que lo mejor que podía hacer, como guardián durante más de 40 años de las históricas ruinas, era permanecer con ellas hasta el final. Y así fue. El arqueólogo de Tadmur decidió quedarse en su ciudad natal incluso aun sabiendo que los takfiristas destruirían las estatuas, e incluso los yacimientos, como habían hecho en otros lugares del país. La iconoclastia que llevaban por bandera no se detendría por muy antiguas fuesen las ruinas, o por muy importantes que fuesen. Y aun sabiéndolo, se quedó, sentenciando su vida.

Bajo los delitos de “apostata”, “conferencias infieles”, “director de la idolatría”, visitar el “herético Irán”, el 18 de agosto de 2015 fue decapitado a la edad de 81 años a manos del Daesh o ISIS. Toda la comunidad arqueológica del mundo sintió al enterarse de la noticia gran pena por este hecho, pues el guardián de Palmira había sido asesinado al proteger lo que más quería.

Gracias a sus cuarenta años al frente del yacimiento arqueológico hoy, una vez liberada la ciudad antigua de Palmira como Tadmur, podemos hablar de reconstrucción al detalle de todo lo que el Estado Islámico ha destruido. Su labor ha vuelto eterna la ciudad, las ruinas, cada una de las columnas, cada uno de los rostros de las estatuas como también los templos y yacimientos urbanísticos. Desde las torres funerarias al Templo de Bel. Desde los mosaicos del suelo hasta los altos capiteles de las columnas, todo puede ser de nuevo reconstruido gracias a la labor de un gran hombre que mejoró lo que otro anterior, Seyrig, había empezado.

Khaled Al-Asaad, el último guardián de Palmira, contribuyó dedicando toda su vida a la histórica ciudad, y esta lo premió haciéndolo inmortal.

Ruinas que inspiraron a parte de la filosofía europea, símbolos de la libertad contra la opresión y la tiranía, de la eternidad de Siria y de su historia, de un pasado lleno de esplendor que aún pervive en cada una de las personas del país, portadoras de ese legado.

Imagen: Khaled al-Asaad in 2002. Marc DEVILLE / Gamma-Rapho via Getty Images.

Elecciones en Siria: sistema político y ley electoral

El juramento constitucional será el siguiente: “Juro por Dios Todopoderoso respetar la Constitución del país, las leyes y el sistema republicano, velar por los intereses y las libertades del pueblo, salvaguardar la soberanía de la patria, la independencia, la libertad y defender su integridad territorial y actuar con el fin de lograr la justicia social y la unidad de la nación árabe”.” Artículo 7 de la Constitución de la República Árabe de Siria

El próximo 13 de abril el pueblo sirio está llamado a las urnas para escoger a sus representantes en la Asamblea del Pueblo. Unas elecciones marcadas por la guerra, como también por la aparición de nuevas fuerzas políticas, haciendo trascendental tal día. Es por ello que en este escrito se procuran exponer los puntos más importantes del sistema político sirio, cómo son los principios que lo rigen, la separación de poderes en el país, así como por último un análisis de la ley electoral.

El sistema político sirio se sustenta y organiza de acuerdo a la Constitución, ratificada por el pueblo sirio en el referéndum del 26 de febrero de 2012 y sancionada por el Presidente de la República ante la Asamblea del Pueblo el 27 de febrero de 2012. Una Carta Magna que marca desde los principios políticos por los cuales se ha de regir el país, como los principios económicos, sociales, educativos y culturales, los Derechos y Libertades, y las competencias del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Además, en Siria también existe un Tribunal Constitucional como también de mecanismos para modificar la Constitución.

Principios del sistema político sirio

En el Título I, se establecen los Principios Políticos, Sociales, Educativos y Culturales. A lo largo de los 32 artículos que lo componen se establece que la República Árabe de Siria es un estado democrático, soberano e indivisible, parte de la Patria Árabe y su pueblo es parte de la nación árabe. También establece que la soberanía se basa en el principio de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, añadiendo más adelante que la jurisprudencia islámica es la principal fuente de legislación. El Presidente debe ser musulmán, y el sistema político se basará en el pluralismo político.

En el artículo 8, se define también que los grupos y partidos políticos contribuirán a la vida política del país, y serán vetados aquellos que basen su actividad política en la religión, secta, tribu, región, clase, profesión, o en la discriminación en función del género, origen, raza o el color. El artículo 19 establece que la sociedad en la República Árabe Siria se basará en la solidaridad, la simbiosis y el respeto de los principios de justicia social, libertad, igualdad y el mantenimiento de la dignidad humana de cada individuo.

En el capítulo cuarto, dedicado a los Principios Educativos y Culturales se establece una educación gratuita y garantizada por el Estado en todos los niveles, y el Estado apoyará la investigación científica y todas sus necesidades, garantizará la libertad de creación científica, literaria, artística y cultural, y proporcionará los medios necesarios para tal fin.

En el Título Segundo, donde se contienen los Derechos y Libertades, se establece que todos los ciudadanos son iguales en derechos y deberes, sin discriminación por razón de sexo, origen, idioma, religión o credo, como también se garantizará la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Redactándose más adelante: “Todo ciudadano tiene el derecho a participar en la vida política, económica, social y cultural, la ley reglamentará la presente”.

El Artículo 50 expone que el Estado de Derecho es la base de la gobernanza en el Estado. Siendo destacable que no se aplicarán las leyes con carácter retroactivo y la prohibición de ser detenido sin ser informado de las razones de su detención. Además, la persona tendrá derecho a pedir al Estado una indemnización por los daños que sufriese durante su pena. El artículo 54 establece: “Cualquier asalto contra la libertad individual, en la inviolabilidad de la vida privada o en cualquiera de otros derechos y libertades públicas garantizados por la Constitución, se considerará un delito penado por la ley”.

La división de poderes siriana

Poder legislativo

La Constitución establece que la autoridad legislativa del Estado será asumida por la Asamblea del Pueblo, cuyo mandato será de cuatro años naturales desde la fecha de su primera reunión, y no podrá ser prorrogado, salvo por la ley en caso de guerra. Además los miembros de la Asamblea del Pueblo serán elegidos mediante voto público, secreto, directo e igual, tal como establece la Ley Electoral, que analizaremos más adelante. Además, un miembro de la Asamblea representará a todo el pueblo, y los votantes serán ciudadanos que hayan cumplido los dieciocho años de edad. Es curioso que se estipule que los miembros de la Asamblea del Pueblo deberán ser, al menos la mitad, trabajadores y agricultores.

Las competencias que tiene son:

1.- La aprobación de las leyes.

2.- Debatir los planes del Consejo de Ministros.

3.- Realizar un voto de censura contra el gabinete o un ministro.

4.- Aprobación de los presupuestos generales y el balance final.

5.- Aprobación de los planes de desarrollo.

6.- La aprobación de tratados y convenios internacionales relacionados con la seguridad del Estado, incluidos los de paz, de alianza y todos los tratados relacionados con los derechos de soberanía, así como los convenios que conceden privilegios a las empresas o instituciones extranjeras, o tratados y convenios que impliquen gastos adicionales no incluidos en su presupuesto, relacionados con contratos de préstamos, o que sean contrarios a las disposiciones de la legislación vigente y requieren una nueva legislación que deberá entrar en vigor.

7.- La aprobación de una amnistía general.

8.- Aceptar o rechazar la renuncia de uno de los miembros de la Asamblea.”

Poder ejecutivo

El Presidente de la República será elegido directamente por el pueblo, y será el candidato vencedor de la elección de Presidente de la República, que será quien obtiene la mayoría absoluta de los que toman parte en las elecciones. Si ningún candidato obtiene esa mayoría, se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos que obtengan el mayor número de votos.

El Presidente de la República es elegido por 7 años a partir del final del mandato del Presidente vigente, y podrá ser elegido únicamente para otro periodo más consecutivo. Las funciones que tiene son las mismas que tiene un Presidente de cualquier otro país, como son aprobar decretos, ratificar las leyes de la Asamblea General, convocar el Consejo de Ministros, y entre otras funciones, ser el Comandante en Jefe del Ejército y las fuerzas armadas.

Tiene del poder de decidir disolver la Asamblea del Pueblo siempre que la decisión sea fundamentada, y las elecciones se llevarán a cabo en un plazo de 60 días después de la disolución. El artículo 116 describe: “El Presidente de la República puede solicitar un referéndum sobre las cuestiones importantes que afectan a los intereses superiores del país. El resultado del referéndum será vinculante y entrará en vigor a partir de la fecha de su anuncio, y será publicado por el Presidente de la República”.

Seguramente la parte más interesante es que el sistema no es presidencialista, sino semi-presidencialista. El Primer Ministro y el gabinete ministerial son los responsables de las acciones que se lleven a cabo por parte del Estado tal como demuestra el artículo 128:

“El mandato del Consejo de Ministros es el siguiente:

1.- Redacta los planes ejecutivos de la política general del Estado.

2.- Dirige el trabajo de los ministros y otros organismos públicos.

3.- Redacta el proyecto de los presupuestos del Estado.

4.- Redacta las leyes.

5.- Redacta los planes de desarrollo y planes para mejorar la producción y la explotación de los recursos nacionales y todo lo que pudiera reforzar y desarrollar la economía y aumentar el ingreso nacional.

6.- Llegar a un acuerdo sobre préstamos y subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución.

7.- Acordar tratados y convenios, de conformidad con las disposiciones de la Constitución.

8.- Hace seguimiento de la aplicación de las leyes y protege los intereses y la seguridad del Estado, así como las libertades y los derechos de la población.

9.- Aprueba las decisiones administrativas de conformidad con las leyes y reglamentos y supervisa su aplicación.”

El tercer brazo del poder ejecutivo lo forman los Consejos Locales, organización de las unidades de administración local que se basan en la aplicación del principio de la descentralización de los poderes y responsabilidades. La ley establece la relación entre estas unidades y la autoridad central, su mandato, los ingresos financieros y el control sobre su trabajo. También establece la forma en que sus dirigentes son nombrados o elegidos, como también lo son sus competencias y las competencias de los responsables de sectores.

Sistema judicial y Fiscalía General

El poder judicial de la República de Siria es independiente, siendo garantizada su independencia por el Presidente de la República y el Consejo Judicial Supremo.  El Consejo Judicial Supremo está presidido por el Presidente de la República, y es la ley la que establece la forma en que debe ser formada, su mandato y su reglamento. Además, este garantiza la prestación de las garantías necesarias para la independencia del poder judicial. Siendo establecido por la ley el funcionamiento interno del Poder Judicial y de la Administración Judicial.

Es destacado señalar la existencia del Tribunal Constitucional Supremo, que es el órgano judicial independiente que se compone de al menos siete miembros, siendo uno de ellos el presidente del mismo a través de un decreto aprobado por el Presidente de la República. La duración de membresía será de cuatro años renovables, y su función es supervisar los procesos legislativos del país, así como también juzgar al Presidente de la República en el caso de alta traición.

Sobre la ley electoral de Siria

La ley electoral está basada en la representación proporcional y el sistema de listas abiertas. El motivo por el cual se adoptó este sistema fue la desproporción existente en el censo de las diferentes Gobernaciones del país. La Gobernación de Alepo concentra aproximadamente el 25% de la población censada según datos de enero del 2011, mientras que otras como As-Suwayda casi no llegan al 2%. En regiones como Al-Hasakah, Hama o Homs, el censo está aproximadamente sobre el 7% del total.

La Ley Electoral debe incluir disposiciones que garanticen:

· La libertad de los votantes para elegir a sus representantes y la seguridad y transparencia de los procedimientos electorales.

· El derecho de los candidatos para supervisar el proceso electoral.

· Sancionar a los que abusan de la voluntad de los electores.

· La identificación de la normativa de financiación de las campañas electorales.

· La organización de la campaña electoral y el uso de los medios de comunicación.

Tal como se estableció con la propuesta de la nueva ley electoral, según las estadísticas más certeras, aproximadamente habría una ratio de un representante para cada 84.500 personas. Es importante remarcar que las mujeres pueden participar en la vida política de Siria en las mismas condiciones que las hombres, y de hecho, hay una plena inclusión, haciendo que no se pueda bajar del 25% del total de los nominados. Sobre los distritos electorales, Siria consta de 32 circunscripciones de los cuales surgen cuatro escaños como mínimo por cada una de ellas. Las cifras apuntan a 338.000 personas censadas como mínimo en cada circunscripción. Si pasamos a analizar una a una las Gobernaciones, este es el siguiente:

 • La Gobernación de Alepo tiene 10 regiones administrativas, 70 representantes en la Asamblea Constituyente, repartidos en cinco distritos.
 • La Gobernación de Rif Dimashq tiene 9 regiones administrativas, 22 representantes en la Asamblea Constituyente, repartidos en tres distritos.
 • La Gobernación de Homs tiene 6 regiones administrativas, 25 representantes en la Asamblea Constituyente, repartidos en dos distritos.
 • La Gobernación de Hama tiene 5 regiones administrativas, 25 representantes en la Asamblea Constituyente, repartidos en tres distritos.
 • La Gobernación de Tartus tiene 5 regiones administrativas, 11 representantes en la Asamblea Constituyente, repartidos en dos distritos.
 • La Gobernación de Latakia tiene 4 regiones administrativas, 15 representantes en la Asamblea Constituyente, repartidos en dos distritos.
 • La Gobernación de Idlib tiene 5 regiones administrativas, 25 representantes en la Asamblea Constituyente, repartidos en tres distritos.
 • La Gobernación de Daraa tiene 3 regiones administrativas, 13 representantes en la Asamblea Constituyente, repartidos en dos distritos.
 • La Gobernación de Deir Ez-Zor tiene 3 regiones administrativas, 20 representantes en la Asamblea Constituyente, repartidos en tres distritos.
 • La Gobernación de Al-Hasakah tiene 4 regiones administrativas, 19 representantes en la Asamblea Constituyente, repartidos en dos distritos.
 • La Gobernación de Ar-Raqqa tiene 3 regiones administrativas, 12 representantes en la Asamblea Constituyente, repartidos en dos distritos.
 • La Gobernación de As-Suwayda tiene 3 regiones administrativas, 6 representantes en la Asamblea Constituyente, repartidos en un solo distrito.
 • La Gobernación de Al-Quneitra tiene 3 regiones administrativas, 6 representantes en la Asamblea Constituyente, repartidos en un solo distrito.

Conclusión

Después de analizar los puntos más importantes de la Constitución de la República Árabe de Siria para comprender mejor el sistema político del país, como también la ley electoral que rige el sistema democrático establecido, conforme vayan saliendo los primeros datos aproximados sobre estimación de resultados para las elecciones del día 13 de abril, serán analizados para dibujar una proyección respecto el futuro del país.

Aun así, en éste análisis se ha tratado cómo es la separación de poderes en Siria, como también los principales derechos que tienen sus ciudadanos, competencias del Presidente, del Primer Ministro y su Gabinete, además de mostrar la ley electoral y como se eligen los escaños, quien los elige y cuantos escaños le tocan a cada gobernación respecto a su población. Una pequeña aproximación pero que más adelante nos puede ayudar a comprender el sistema político sirio y como va evolucionando.

Imagen: SANA

Halab: el Stalingrado sirio

Seguramente una de las batallas más importantes de la historia contemporánea ha sido la Batalla de Stalingrado a las orillas del Volga. Una batalla trascendental por marcar un punto de inflexión en plena Segunda Guerra Mundial, además de por las luchas portal a portal, esquina a esquina, entre los ejércitos soviéticos y las fuerzas del Eje. Considerada la batalla más sangrienta de la humanidad por los casi más de 2 millones de muertos, entre los que se incluían 40.000 civiles. Ahora, mientras está leyendo estas líneas, a miles de kilómetros, en la ciudad más poblada de Siria con 2 millones aproximadamente de habitantes, las fuerzas islamistas y las fuerzas del Gobierno se enfrentan entre sí en una batalla similar a aquella. Puerta a puerta y calle por calle. Una batalla de desgaste, hasta incluso de fustigamiento del enemigo, donde las principales víctimas no están siendo los militares de uno u otro lado, sino la población civil.

Algunos datos apuntan a que más del 10% de los ciudadanos de la ciudad se han convertido en refugiados, han huido de sus casas al temer ser víctima de la violencia, una cifra que ha aumentado por el pánico a que la ciudad quede completamente arrasada por la resistencia que puedan plantar los islamistas al gobierno, así como también por las medidas que éste tome para conquistarla.Después de años de guerra en la provincia, alrededor de la ciudad, las fuerzas armadas gubernamentales, hace unos días, tomaron el control de la principal vía de acceso de aprovisionamiento que llegaba desde la frontera turca y territorio del Daesh a las fuerzas islamistas que están en la ciudad. La batalla de Zahraa-Nubl o el cerco de Ratyan, fue donde se estableció un corredor entre las fuerzas gubernamentales de Zahraa, sitiada por los islamistas hasta la rotura del cerco, y el centro industrial de Alepo.

Este movimiento, muy similar al sucedido durante la Batalla de Stalingrado en 1942 cuando se rodeó a gran parte del ejército alemán en la ciudad cortándole cualquier suministro, despertó las alarmas de la población civil al verse en medio de fuego cruzado en una escalada de violencia muy superior a la que hasta entonces habían vivido. Traduciéndose en más de 70.000 nuevos refugiados de las zonas contraladas por los islamistas, siendo las cifras totales aproximadas, cercanas a 300.000 habitantes. El temor a un colapso de los frentes es motivo suficiente para huir porque no sabes que puede pasar cuando sucede. En el caso de Stalingrado, cuando colapsó el frente establecido en la ciudad al lanzarse una de las ofensivas principales, según contaban algunos veteranos alemanes y rusos “se hizo de día en plena noche”; la cantidad y continuidad de misiles lanzados sobre la ciudad, como la de proyectiles lanzados desde las posiciones de artillería era tal, que durante ese día no se hizo de noche.

En el caso de Alepo se podría preparar militarmente una ofensiva similar. Después del corte de las vías de aprovisionamiento centrales vendría la reducción del cerco hasta hacerlo mínimo para llegar al colapso anteriormente citado. El avance gubernamental sobre las ciudades de Huraytan y Anadan provocaría esta reducción del cerco, siendo inminente después de esta operación, un ataque directo sobre las posiciones islamistas. Y aquí surge la necesidad de mirar a Halab de nuevo; militarmente las fuerzas gubernamentales y sus aliados habrían ganado la batalla por la superioridad numérica que suponen, la preparación de sus tropas e incluso la capacidad de organización.

Es en Halab donde están luchando las fuerzas iraníes de elite a las órdenes del General de División Qasem Soleimani, como también las fuerzas sirias de elite, las Tiger Forces, a las órdenes del Mayor General Suheil Al-Hassan, dos de los grandes altos militares de la alianza pro-gubernamental de esta guerra civil. Es por ello que cada vez se vislumbra más que lo que suceda en Halab será lo que pase en Siria, más allá de diferentes acuerdos, cumbres o convenciones internacionales que se hagan. Y como consecuencia de ello hace que esta ciudad sea un importante bastión tanto para los islamistas como también para el gobierno de Al-Assad. Esto puede predecir que las tropas islamistas, por muy crítica que sea su situación, no entreguen la ciudad, prolongando el enfrentamiento calle a calle, puerta a puerta.

Por lo que es posible que veamos a más decenas de miles de civiles huyendo de la ciudad, también es posible que haya días parecidos a cuando “amanecía en plena noche” y aun así no se informará al respecto para no molestar a países como Turquía que planean alargar la agonía de los civiles aprovisionando como sea, tal como denunció en 2012 la comunidad cristiana armenia y siriaca, al ser atacados por el Ejército Libre de Siria o FSA (rebeldes islamistas contrarios al Gobierno de Al-Assad). Unas noticias que no llegaron aquí pero demuestran una realidad en la principal ciudad del país después de la capital.

Para concluir, podemos afirmar que los días que vendrán serán trascendentales para el conflicto pero, sobre todo, para la población civil que se verá en una encrucijada sin fin en la que es la ciudad más poblada de Siria. Una población civil invisible salvo cuando se puede sacar una cuota de share explicando lo que sucede de la forma más sensacionalista posible. Familias enteras que han tenido que emigrar hasta que se acabe la batalla o incluso la guerra civil al ver sus casas destrozadas y unas esperanzas casi perdidas. Muchos de los que se van de la ciudad saben que volverán, pero no saben lo que se encontrarán a la vuelta. Es quizás esta incertidumbre la que hace más daño que la propia guerra en sí.

El Libertador de Damasco

“El final lógico de una guerra de credos es la destrucción final de uno.” T. Edward Lawrence

Cuando en Junio de 1916 los árabes se levantaron contra el Imperio Otomano, el último Califato, apareció en ellos una vocación de unidad contra un enemigo común y de unidad. Voluntarios de Arabia, el actual Irak y la actual Siria, como también tribus del Yemen y del desierto se unieron en la lucha contra el Califato para crear un gran Estado que fuese desde La Meca hasta Alepo. En el mes de Octubre de ese mismo año el Capitán T. E. Lawrence se sumó a ellos como delegado de las tropas Hachemitas en el Hejaz, región de la Península de Arabia en las costas del Mar Rojo.

Este capitán logró coordinar las dos principales fuerzas, las Hachemitas y las de Faisal, con las del Reino Unido, consiguiendo así importantes victorias como la Caída de Aqaba, en la actual Jordania, el levantamiento del Sitio de Medina tras tres años sitiada por los otomanos o la Conquista de Jerusalén. En Octubre de 1918 los Hachemitas entraron triunfalmente en Damasco y poco después en Alepo. Siendo estas últimas victorias las que le valdrían a T. E. Lawrence el sobrenombre de “Libertador de Damasco”.

Actualmente en la zona donde se desarrolló el conflicto de la Rebelión Árabe de 1916 encontramos los países de Arabia Saudí, Jordania, Siria, Yemen, Irak, Líbano, los Territorios Palestinos e Israel. Y en la misma situación de entonces, luchando contra un autoproclamado Califato Islámico. Este hecho provoca que existan conflictos entre todos los puntos, incluso enfrentamientos diplomáticos para luchar contra él. Y al igual que apareció en ese año T. E. Lawrence, llamado popularmente Lawrence de Arabia, esta vez también ha sido una persona exterior a todos estos países quien intenta unirlos para luchar contra el Califato proclamado por el Daesh.

Después de reuniones de alto nivel con sus representantes, siendo primero el Gobierno de Siria quien solicitó ayuda para luchar contra el Daesh y después el Gobierno de Irak, antiguo Reino Hachemita, se está consolidando una alianza militar impensable hace unos años. El papel de Vladimir Putin está siendo el mismo que el del “Libertador de Damasco”: unir facciones, consolidar su alianza y coordinarse a gran escala. El que en 1916 era el Imperio Británico actualmente está siendo la Federación Rusa, pero en lugar de contingentes, sencillamente se encarga del aprovisionamiento.

Si analizamos el seguido de acuerdos firmados para la lucha contra el Daesh, podríamos encontrar los históricos entre Rusia y Siria sobre apoyo militar y de recursos; entre Rusia e Israel para coordinarse mutuamente para evitar conflictos en el Líbano o Siria; y entre Rusia e Irak para aprovisionamiento militar como han sido los últimos cazabombarderos. Además se han de resaltar los acuerdos nucleares entre Rusia y Jordania para construir una central nuclear en el país, iniciándose su construcción en 2017. Por último, los acuerdos firmados con Arabia Saudí sobre cooperación en Siria, un hecho que parecía imposible dada la distancia marcada por estos hace un año. Fuera de los países de la Rebelión Árabe nos encontramos Irán, quien coopera con Rusia en la lucha contra el Daesh, pero a diferencia de la Federación Rusa, Irán si aporta contingentes militares.

En el caso del Líbano, como se ha citado anteriormente, las autoridades libanesas han confirmado un descenso de aviones militares israelíes sobrevolando el norte para monitorear el puerto de Tartús y el Aeropuerto de Latakia. Un hecho que ha provocado la simpatía libanesa hacia Rusia.

Volviendo a los acuerdos entre el Gobierno Ruso y el Gobierno Saudí, se ha acordado incrementar la cooperación en la lucha contra el terrorismo. Abriendo las puertas a un “proceso político que conduzca a que todos los sirios independientemente de su pertenencia étnica y religiosa, se sientan dueños del país”, incluso disipándose dudas sobre la cooperación rusa en Siria como un hecho que ayudase a Irán, tal como afirmaba el Ministro de Exteriores Saudí, “nuestros amigos rusos nos aclararon que el objetivo es la lucha contra el terrorismo”. Incluso, en la discrepancia de mantener o no a Al-Assad en el poder, ambas facciones no ven impedimento alguno para cooperar hasta que se venza al autoproclamado Califato.

Así pues, los nuevos horizontes del conflicto contra el Daesh apuntan a una mayor cooperación mutua entre los países árabes, aunque no directamente, si con un objetivo común.

La situación provocada por Turquía amenazando a Rusia con frenar la cooperación energética respecto la gasística y la cooperación nuclear, puede encontrar su contrapunto en el cese por parte de Rusia de su inversión en territorio turco, provocando la pérdida de puestos de trabajo en la Península de Anatolia y una dura recesión en este ámbito.

Con Irán, Arabia Saudí e Irak también en contra como resultado de su lucha contra el Daesh y la forja de alianzas con Rusia, las amenazas turcas quedan difuminadas al tener que afrontar, si las lleva a cabo, una crisis sin precedentes en el país. Con la resolución de la guerra en Ucrania y los acuerdos gasísticos firmados hace pocos días, el paso de gas por Turquía puede volver a ser prescindible.

Para concluir, la alienación turca y sus amenazas y políticas que llevan al auto-fustigamiento, la incorporación de Arabia Saudí e Irak en la coalición encabezada por Rusia contra el Daesh, la posible incorporación política de la oposición moderada en el Gobierno sirio, el cese de hostilidades entre Siria y los Kurdos y la cooperación del Gobierno iraquí con los Peshmergas (Milicias kurdas iraquíes), hacen que todos estén luchando contra el Daesh gracias a la cooperación rusa.

El nuevo “Libertador de Damasco” ha conseguido unir a todos de nuevo, tribus incluidas, contra el nuevo Califa,  hecho que, desde 1918, no sucedía nada parecido. Los países árabes de Oriente Medio, incluyendo Líbano, Israel y Egipto cabalgan de nuevo juntos, con ayuda exterior como aquella vez, teniendo como único objetivo la caída del Califato.

Més enllà d’un reconeixement

Si a principis d’any el PYD, Partit de la Unió Democràtica, el principal partit kurd sirià, declarava la guerra a les forces d’Al-Assad, diumenge la situació va canviar. Segons el mitjà libanès Al Mayadeen, el President del PYD acceptava discrepàncies amb el Govern però senyalava als takfirs (adjectiu definidor dels membres de l’Estat Islàmic fent referència a la branca titllada d’heretge dins de l’Islam sunnita per la seva recerca de la puresa de la fe volent convertir la resta de musulmans al que ells creuen el verdader Islam) de ser el principal enemic de Síria.

El President del PYD declarava: “Si el Govern col·lapsa degut als salafistes, això seria un desastre per tots”, afegint “el nostre principal objectiu és la derrota de Daesh. No podem sentir-nos segurs a casa nostre amb la presencia d’integrants de Daesh”. Aquest fet, sumat a les declaracions del President de la Federació Russa a la Assemblea General de les Nacions Unides, a l’endemà de les declaracions del President del PYD: “Només l’Exèrcit Sirià i els Kurds lluiten de forma real contra l’Estat Islàmic”. Aquest reconeixement és important, doncs després que els Kurds turcs i sirians fossin víctimes dels bombardejos de l’Exercit turc, poden decantar finalment la balança dels kurds cap a una solució acordada entre el PYD i el Govern sirià per cessar les hostilitats per combatre l’Estat Islàmic.

Mentre, segons Deutsche Welle, l’agència de noticies més important d’Alemanya, informava dissabte que rebels sirians entrenats per Estats Units entregaven equipament a Al-Nusra, braç sirià d’Al-Qaeda, fruit d’un programa del Departament de Defensa amb un pressupost de 500 milions de dòlars. Aquest programa consisteix en crear una milícia, la Nova Força Siriana, per lluitar contra l’Estat Islàmic. El Portaveu del Comandament Central Estatunidenc ha confirmat aquests fets, informant amb més detall exposant que s’havien entregat sis camionetes i munició. Després que desertessin 70 dels 75 milicians de la NFS durant la Batalla d’Alep, el projecte d’Estats Units de donar suport a un exèrcit rebel s’està esmicolant.

Els bombardejos per part de l’Exèrcit turc sobre les milícies kurdes sirianes, sumat a aquest succés d’entrega d’armament a Al-Nusra, qüestiona la viabilitat de qualsevol pla anti-takfirista que no passi per mantenir al Govern sirià d’Al-Assad. El gir copernicà dels kurds, tan de la convivència entre el YPG, facció armada del PYD, i les Forces Armades, com del propi PYD envers el Govern d’Al-Assad, demostren un canvi de tendència. De la mateixa forma que existeix certa simbiosi entre els cristians i Hezbollah al Líban arran de la Guerra Civil Siriana, és possible que veiem certa simbiosi dintre de poc entre el YPF i les Forces Armades de Síria.

A més, les declaracions del President d’Iran, Hasán Rohaní a les Nacions Unides, ha obert la porta a la reforma del Govern Sirià. Si recordem les declaracions de Vladimir Putin a Vladivostok on es parlava d’unes possibles eleccions per incloure els moderats polítics al Consell de Govern, van molt lligades a les del President d’Iran. “Això no vol dir que el Govern Sirià no necessiti una reforma. Per suposat que la necessita” afirmava Rohaní dilluns a l’Assemblea Nacional.

Concloent, podem afirmar que Rússia reconeix el paper de les milícies kurdes del YPG davant la palestra internacional, el President del PYD obre la porta a unes negociacions amb el Govern sirià, i per últim el President d’Iran demana reformes a aquest. En els pròxims mesos doncs, és possible que veiem un nou canvi, com deia a la anterior columna, que encara faci més fora del tauler països com Estats Units o França que es deixen portar per les tesis neoconservadores kiplingianes per molt progressistes que siguin els seus governants.

Latakia

“Hasta los sentimientos buenos, si se exaltan en demasía, son capaces de conducirnos a errores deplorables” decía Jaume Balmes. Una sentencia que parece definir la política diplomática de Estados Unidos respecto a Siria y Oriente Medio, donde movidos por el “bien”, les han llevado a errores trascendentales en el pasado que tienen como consecuencia el recelo del Gobierno de Al-Assad.

Latakia, ciudad natal de Hafez al-Assad, expresidente de Siria y padre del actual Presidente, se ha convertido en un bastión de las fuerzas gubernamentales después de expulsar de casi toda la Gobernación a las fuerzas de la oposición. A 100 km del Líbano y Turquía, y a menos de 200 km de Alepo y Homs, haciendo de ella una ciudad excepcional debido a su la proximidad con las ciudades más importantes del país, actualmente definidas como objetivos del Estado Islámico. Así pues, definida la ciudad y su importancia estratégica, podemos comprender la importancia de la base rusa allí, y también, como explicaré más adelante, la presencia de fuerzas militares rusas en el país.

En 1971, la Unión Soviética estableció en el puerto de Tartus, a menos de 100 km de Latakia, una base militar naval para el mantenimiento de los barcos y submarinos. Cuando estalló la Guerra Civil en el país, el Portaaviones Almirante Kuznetsov fue destinado a la base pero el Gobierno Ruso lo desvinculó de la crisis del país. En 2013, el Ministro de Defensa de Rusia anunció que “Tartus sigue siendo una base oficial de buques rusos en el Mediterráneo y continúa llevando a cabo las tareas en el cumplimiento de sus misiones”. Terminando así cualquier debate al respecto.

A principios del mes de setiembre, con motivo del avance del Estado Islámico en el país, Rusia envió armamento para el Gobierno de Siria. Como a consecuencia de ello, se empezó a especular sobre una Base Militar nueva que Rusia estaría construyendo en Latakia para poder mandar el armamento y la ayuda de forma segura. Aunque a principios de mes esto era un rumor, pocos días después salta a la palestra mediática que Rusia está colaborando estrechamente con el Gobierno de Al-Assad enviando militares, no a combatir, si no a formar al Ejército Sirio, citando textualmente al Ministro de Asuntos Externos de la Federación Rusa, Sergey Lavrov: “El objetivo es ayudar a los sirios a aprender a manipular la técnica y prepararla para su uso en la lucha antiterrorista”. Con el espíritu del fracaso de la colaboración occidental en Libia, Rusia busca cambiar el tablero de esta partida de ajedrez.

A la mañana siguiente, Barack Obama afirmó que la estrategia de Rusia en Siria estaba “condenada al fracaso” al querer mantener el Gobierno de Bashar al-Assad. Frente a estas declaraciones, el Portavoz del Pentágono afirmó 4 días más tarde, el 15 de setiembre, que se habían enviado a Siria piezas de artillería y tanques a una base siria desde Rusia. Añadiendo a sus afirmaciones que estas acciones creaban inestabilidad en la zona.

Días más tarde a estas declaraciones por parte del Gobierno de Estados Unidos, una fuente militar siria respondió a ello, esta fuente afirmaba: “Nuestras Fuerzas Armadas recibieron de Moscú al menos cinco aviones de combate y aviones de reconocimiento que ayudan a identificar los objetivos con una gran precisión”, añadiendo: “Se trata de armas defensivas y ofensivas, particularmente de armas sofisticadas que apuntan con precisión y misiles teleguiados”. En una ofensiva este lunes, tal como informa el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, más de 40 yihadistas del Estado Islámico murieron en ataques de la aviación. Unas Fuerzas Aéreas que están dotadas actualmente de nuevos aviones de combate sofisticados de gran precisión. La fuente militar informó también: “El efecto de las armas rusas comienza a hacerse sentir en el territorio sirio y el Ejército comenzó a utilizarlas en las ciudades de Deir Ezzor y Raqa, particularmente contra las posiciones del EI.”

Como consecuencia de todo ello, Israel también entra en escena. El Primer Ministro Benjamin Netanyahu, reunido estos días con el Presidente Vladimir Putin en Moscú, ha llegado a un acuerdo muy importante de colaboración militar para evitar confrontaciones militares en el país. Un hecho que tranquiliza a la población israelí que veía con cierto temor el uso de armas rusas contra Israel, ahora calmada después de escuchar las palabras de su Primer Ministro y del Presidente de la Federación Rusa sobre la creación de un mecanismo para prevenir las “incomprensiones” militares y coordinarse en el campo aéreo, naval y electromagnético entre ambos en Siria. El Presidente Putin declaró a Israel como un amigo de Rusia, citando textualmente, “La presencia en Israel de muchas personas procedentes de la antigua Unión Soviética es una razón más para que Rusia actúe con suma responsabilidad en Oriente Medio”.

Esta nueva situación sitúa a Estados Unidos en una posición decadente. Factores como el giro copernicano de países europeos acerca de la figura de Al-Assad, primero simpatizantes de derrocarlo y ahora exponiendo hojas de ruta donde es necesario que no sea derrocado para evitar una inestabilidad mayor; la Cumbre entre Rusia e Israel acordando colaboración militar frente el terrorismo en Siria; el envío de material militar en Latakia y la posible intervención militar rusa en el país si Damasco lo solicita, hace que la diplomacia de John Kerry en la zona sea vista con irrelevancia.

Concluyendo, Latakia es el símbolo del cambio de las reglas del tablero, una acción que todos los jugadores de esta partida macabra han aceptado excepto Estados Unidos, que al quedarse de forma estoica en sus planteamientos de buenos y malos, hacen que la cita inicial de Balmes sea tan definitoria para su política. Los errores en Iraq y Libia han sentado un precedente para todos los actores menos para uno, que sigue en su rol de policía del mundo bueno, continuando así con la estela neoconservadora de la política exterior americana.